Tarkenna hakua

Valmakoti

Valmakodin hoitoon sisältyvät kaikki jokapäiväiseen elämään liittyvät asiat.

Valmakoti, Kaarinan kaupungin vanhainkoti 

Sijainti: Saniaisentie 1, 21500 Piikkiö
Puh. (02) 588 4686 tai 050 4675475 ja (02) 588 4684 tai 050 314 6109

Yleistä Valmakodista

Valmakoti tarjoaa pitkäaikaista laitosasumista kaarinalaisille ikäihmiselle, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Asiakaspaikkoja on 30. Asukkaat hoidetaan kahdessa tiimissä siten, että tiimit pääsääntöisesti vastaavat omien asukkaiden hoidosta. Kielotiimi toimii asukashuoneissa 5-10 ja 21-28 ja Vuokkotiimi 1-4, 31-36 ja 41-46. Huonenumerointi perustuu talon rakenteeseen ja käytäväratkaisuihin.

Valmakotiin haetaan kirjallisesti erillisellä hakulomakkeella ja asukasvalinnat tehdään vanhuspalvelujen moniammatillisessa yhteistyöryhmässä (SAS). Asukkaat ovat yleensä monisairaita tai heillä on muistin heikkenemistä tai sekä että. Valmakodissa käy kaupungin oma lääkäri kerran viikossa. Potilastiedot kirjataan tietokonepohjaiseen potilastietojärjestelmään.

Valmakodin hoitoon sisältyvät kaikki jokapäiväiseen elämään liittyvät asiat kuten terveydenhoito, sairaanhoito, lääkkeet, asuminen, ruoka, hygieniapalvelut jne. Hoitomaksut määräytyvät asiakasmaksulain mukaan ja asukkaan omaan käyttöön jää vähintään 97€/kk käyttövaraksi.

Henkilökunta

Vastaava sairaanhoitaja, 2 sairaanhoitajaa, 11 hoitajaa, 1 osa-aikainen hoitaja, 1 yöhoitaja, 1 osastoapulainen, 1 oppisopimussuhteinen lähihoitajaopiskelija sekä 1 vuosilomasijaistaja ja vanhainkodin johtaja. Vakinainen hoitohenkilökunta on suorittanut hoitoalan ammatillisen perustutkinnon tai sairaanhoitajan tutkinnon. 

Opiskelijana Valmakodilla

Opiskelijalle nimetään ohjaaja, jonka kanssa käydään läpi jakson tavoitteet ja perehdytään talon toimintaan. Opiskelija on mukana hoitotyössä ja saa osallistua monipuolisesti asukkaiden hoitoon ja tukitoimintoihin sekä talon muuhun toimintaan. Opiskelija perehdytetään vanhusten perushoitoon (ruokailut, kylvetys, lääkehoito, apuvälineiden käyttö jne.) ja hän saa jakson aikana osallistua virkistystoiminnan järjestämiseen.

Työajat

Valmakodissa tehdään kolmivuorotyötä, mutta opiskelijan työajat ovat ohjaajan työaikojen mukaan ja pääsääntöisesti 2-vuorotyötä arkipäivisin Yövuoroja voi tehdä. Opiskelija laatii oman työvuorolistan ja se pidetään esillä ilmoitustaululla. 

Opiskelijana tärkeää on:

  • Ikäihmisten kunnioitus ja arvostaminen

  • Vaitiolo- ja salassapitositoumus

  • Oma aktiivisuus

  • Työpaikan ohjeiden noudattaminen

Opiskelijalta edellytetään:

  • yhteydenotto harjoittelupaikkaan ennen käytännön jakson alkua

  • ilmoitus jos harjoittelujaksoon tulee muutoksia

  • ilmoitus poissaolosta ohjaajan tiimiin 

Kun tulet jaksolle: 

  • asianmukaiset työvaatteet (talon vaatteita voi käyttää siinä määrin kuin niitä on saatavana)

  • hyvät työjalkineet

  • omat eväät, jos ei aio ruokailla toimipaikassa (lounas 4,30€). Työpaikalla on taukotila, jääkaappi ja mikro

Tervetuloa!