Tarkenna hakua

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut palvelevat kaikenikäisiä kuntalaisia. Sosiaalipalveluihin kuuluvat sosiaalityö ja -ohjaus, toimeentulotuki sekä työllistämistoiminta.

Sosiaalityö on suunnitelmallista ja tavoitteellista asiakastyötä, joka pitää sisällään ohjausta ja neuvontaa, sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja muita tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheiden itsenäistä suoriutumista ja turvallisuutta sekä yhteisöjen toimivuutta. Sosiaalityötä tehdään yksilöiden, perheiden ja moniammatillisten verkostojen kanssa.

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuki on tarkoitettu täydentämään yksityishenkilön toimeentuloturvaa silloin, kun palkkatulot, varallisuus, muut tulot tai esimerkiksi muu sosiaaliturva eivät riitä kohtuulliseen toimeentuloon.

Työllistämistoiminnan tavoitteena on aktivoida asiakkaat työelämään tai vaihtoehtoisesti selvittää asiakkaan työkyky. Työllistämistoimintaan sisältyy myös kuntouttava työtoiminta, jonka tarkoituksena on parantaa työllistämismahdollisuuksia tai lisätä asiakkaan elämänhallintakykyä.

Vs. johtava sosiaalityöntekijä
Salmenniemi Salla
050 373 2403

Perhe- ja sosiaalipalveluiden kotisivut >>

Työllistämistoiminta >>