Tarkenna hakua

A25202 Pontelan asemakaava

Puostan ja Katarin alueiden kaavamuutosta koskeva kaavoituspäätös on tehty kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa 24.10.2012 § 169. Päätös sisältää myös uuden asemakaavan laatimisen Piikkiön urheilkentän ympäristöön. Kaavoituspäätöksen mukaisen suuren alueen kaavoitus on päätetty laatia kolmessa osassa.

Suunnittelualue:

Suunnittelualue sijaitsee likimääräisesti Pontelantien, Hepojoentien, Toivonlinnantien, Huvilatien, urheilukentän metsänreunan, Katarintien, Peipontien, Rastaantien ja Luodontien rajoittamalla alueella.

Kaavoitustilanne:

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.

Asemakaavan valmistelu:

Puostan, Katarin ja urheilukentän alueita koskeva kaavoituspäätös ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksymistä koskeva päätös on tehty kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa 24.10.2012 § 169. Urheilukentän alueen asemakaavan rakennetta ja vaihtoehtoja on käsitelty kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa kaksi kertaa; 11.9.2013 ja 12.2.2014. Urheilukentän asemakaavaa koskeva yleisötilaisuus on pidetty 25.3.2014. Oheismateriaalina asemakaavatyössä tutkittuja vaihtoehtoisia aluerakenteita.