Tarkenna hakua

A3216 Piispanristin Prisma

Turun Osuuskauppa on anonut asemakaavan muutosta omistamalleen kiinteistölle 202-415-1-205. Tavoitteena on purkaa vanha liikerakennus. Voimassa olevan asemakaavan liikerakennusten korttelialue (KL) ja huoltoasemarakennusten korttelialue (LH) muutetaan liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM). Samalla tarkistetaan vähäisesti korttelin rajoja. Rakennusoikeutta ei ole tarkoitus korottaa.

Suunnittelualue:

Kaava-aluetta rajaavat likimääräisesti Uudenmaantie, Kairiskulmantie, Kärkikatu ja rakennettu pientalokortteli 3207. Kaava-alueesen sisältyy siten kortteli 3213 sekä puisto-, katu- ja tiealueita.

Kaavoitustilanne:

Turun kaupunkiseudun maakuntakaava (2004)

Suunnittelualueelle on maakuntakaavassa merkitty vähittäiskaupan suuryksikkö (km).

Skanssin ja Piispanristin osayleiskaava (2005)

Skanssin ja Piispanristin osayleiskaavassa suunnittelualue on pääosin kaupallisten palvelujen aluetta, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Alueen tavoitteellinen kerrosluku I. Alueen tavoitteellinen tonttitehokkuus e=0.20 - 0.30. Alue on pohjaveden muodostumisaluetta.

Piispanristin asemakaavan muutos (1993)

Suunnittelualue on pääosin liikerakennusten korttelialuetta (KL) ja huoltoasemarakennusten korttelialuetta (LH). Alueelle ei saa sijoittaa toimintaa, joka on vaarana pohjavesien puhtaudelle. Alueella ei saa varastoida öljyä tai muita pohjavesiä vaarantavia aineita enempää kuin on tarpeellista laitosten omalle toiminnalle. Liikerakennusten korttelialueella rakennusoikeus on e=0.50 ja suurin sallittu kerrosluku on II. Huoltoasemarakennusten korttelialueella rakennusoikeus on e=0.25 ja kerrosluku on I. Suunnittelualueen luoteisosa on puistoa (VP).

Kaavan tarkoitus:

Nykyinen kaupan kiinteistö korvataan uudella liikerakennuksella. Asemakaavan muutoksella tarkistetaan korttelin käyttötarkoitus vähittäiskaupan suuryksikölle soveltuvaksi. Samalla tarkistetaan vähäisesti korttelin rajoja. Rakennusoikeutta ei ole tarkoitus korotaa.

Asemakaavan muutos on Maankäyttö- ja rakennuslain § 52 mukainen muu kuin vaikutukseltaan merkittävä asemakaava. Kaarinan kaupungin johtosäännön mukaisesti asemakaavaa koskevat päätökset tekee Kaarinan kaavoitus- ja rakennuslautakunta.


KARTAT JA MUUT SUUNNITELMAT:

YHTEYSTIEDOT:

Toimistoarkkitehti
Eteläkoski Eveliina
(02) 588 4809
050 373 0763