Tarkenna hakua

A5264 Oskarinaukio

Oskarinaukion asemakaavan muutos on keskeinen osa Kaarinan keskustan kehittämistä. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on korvata purettava liikerakennus uusilla liike- ja asuinkerrostaloilla, suunnitella uuden torin ympäristö ja tutkia keskustan pysäköintijärjestelyt ja jalankulkuympäristö.

Kaavatyöhön liittyy Kiinteistö Oy Kaarinan liiketalon kanssa laadittu esisopimus kiinteistöjen vaihdosta. 

Sijainti:

Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti Paraistentie, Pyhän Katariinan tie, Puntarikatu, Puntaripolku ja Uudenmaantie.

Kaavoitustilanne:

Suunnittelualue on Kaarinan keskustan osayleiskaavassa (vahv. 2000) autopaikkojen aluetta (LPA) ja liike- ja toimistorakennusten aluetta (K). Alueen tavoitteellinen kerrosluku II - IV. Alueen tavoitteellinen tonttitehokkuus e=0.30 - 0.50. 55 dB (A) melualue ulottuu noin 100 metrin etäisyydelle Uudenmaantiestä. 

Korttelit 5255, 5256, 5264 ja 5266 ovat Keskustan asemakaavan muutoksessa (vahv. 1991) liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K). Rakennusoikeutta on yhteensä 13 430 m2. Kerrosluvut vaihtelevat kortteleittain II ja IV välillä. Kortteli 5267 eli Oskarinaukio on autopaikkojen korttelialuetta (LPA). Oskarinaukion länsiosaan saa rakentaa pysäköintilaitoksen, jonka kerrosluku on enintään II. Kortteleiden 5256, 5255 ja 5264 rajaamana on tori / aukio. Kortteli 5276 on Kaarina-talon asemakaavan muutoksessa (hyv. 2015) autopaikkojen korttelialuetta (LPA). 

Kaavan tavoitteet:

Asemakaavan muutoksella luodaan mahdollisuudet toteuttaa suunnitellut keskustan kehittämistoimenpiteet. Vanha liikerakennus puretaan. Tori siirretään Kaarina-talon edustalle. Purettavan liikerakennuksen eteläosaan ja Oskarinaukiolle osoitetaan korvaavaa asuin- ja liikerakentamista.

Kaavatyön rinnalla laaditaan tarkemmat suunnitelmat uudesta torista ja sen lähiympäristöstä. Konsulttina toimii Ramboll Finland Oy.