Tarkenna hakua

A6154 Rauhalinnan keskiosa

Kaarinan kaupunki osti Rauhalinnan tilan vuonna 2011. Rauhalinnan peltoalueita kehitetään pääasiassa asuinalueina. Talouskeskuksen aluetta kehitetään asuinalueena ja työpaikka-alueena. Ranta-alueita kehitetään virkistysalueena. Kartanon puisto sekä Rauhalinnan saari ovat luonnonsuojelualueita.

Suunnittelualue:

Asemakaava laaditaan Ladjakoskenpuron itäpuoliselle alueelle. Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti Voivalantie, Rauhalinnantie, Rauhalinnan aloitusalueen asemakaavoitettu alue, Rauhalinnan talouskeskus ja Ladjakoskenpuro.

Kaavoitustilanne:

Voivalan osayleiskaavan muutos, Rauhalinna, tuli voimaan talouskeskuksen pohjoispuolisilta osin lokakuussa 2015. Siinä suunnittelualue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta (AK-1), pientalovaltaista asuntoaluetta (AP-1, AP-5 ja AP-6) ja lähivirkistysaluetta (VL ja VL-6). Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiksi alueiksi (luo) on merkitty Ladjakoskenpurn uoma sekä metsäsaarekkeiden tammiesiintymät ja lakialueiden avokalliot. Osayleiskaavassa alueelle on merkitty kevyen liikenteen reitti Aapiskujalta Rauhalinnaan sekä ohjeellisia ulkoilureittejä.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Kaavan tarkoitus:

Tavoitttena on laatia osayleiskaavan mukainen asuinalue, jossa on monipuolinen asuntovalikoima ja väestörakenne. Alue tukeutuu Kaarinan keskustan palveluihin. Katuverkon suunnittelussa huomioidaan mahdollisuus julkisen liikenteen reitteihin alueen kautta.

Kaavoituksen pohjaksi on laadittu hulevesisuunnitelma. Kaavoituksen yhteydessä laaditaan ohjeistusta, jolla kannustetaan hulevesien käyttöön viherrakentamisen kaupunkikuvallisina aiheina ja asukkaita hyödyttävällä tavalla (esim. puutarhojen kasteluvetenä). Samalla ehkäistään rakentamisen negatiivisiä vaikutuksia Ladjakoskenpuron luontoarvoihin. Alueella kannustetaan myös aurinkoenergian hyödyntämiseen.