Tarkenna hakua

Koti ja koulu yhteistyössä oppilaan parhaaksi

Auranlaakson koulun ja oppilaiden kotien välinen yhteistyö näkyy erilaisina oppilaan koulun käymiseen ja oppimiseen liittyvinä tilaisuuksina sekä vanhempainyhdistyksen järjestämänä toimintana.

Auranlaakson koulun Tuki ry 

Auranlaakson koulun Tuki ry. on koulun oppilaiden vanhempien perustama yhdistys. Sen tehtävänä on edistää kodin ja koulun yhteistyötä, tukea koulua ja oppilaita eri tavoin. Puheenjohtajana toimii lukuvuonna 2016-2017 Maarit Vähärautio ja sihteerinä rehtori Matti Kallio.

Vakiintuneiksi toimintamuodoiksi ovat tulleet pihatalkoot toukokuussa, retket ja kulttuuritilaisuudet sekä asiantuntijavieraiden kutsuminen vanhempainiltoihin.
Vuosina 1996 - 2016 Auranlaakson koulun Tuki on julkaissut kalenterin, jonka tuottoa on jaettu mm. luokkien opintoretkiin ja leirikouluihin.

Vanhempainilloista

Auranlaakson koulussa on vähintäin yksi koko koulun lukuvuodessa. Se järjestetään usein yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa. Se voi olla jonkun asiantuntijan pitämä alustus tms.
Luokkakohtaisissa vanhempainilloissa käsitellään luokan omia asioita. Lisäksi opettajat tarjoavat vuosittain vanhemmille mahdollisuuden kahdenkeskisiin keskusteluihin, joihin usein oppilaskin ottaa osaa.

Vanhempainiltojen lisäksi Auranlaakson koulun vanhemmat saavat kutsuja erilaisiin juhliin, kuten kevät- ja joulujuhliin.