Tarkenna hakua

Puhtila - hyvinvointiohjauksen palveluketju

Puhtila, hyvinvointiohjauksen palveluketju, käynnistyy syksyllä 2015 Kaarinassa. Puhtila tarjoaa kaarinalaisille yksilöllistä ohjausta aktiivisempaan ja terveempään elämäntapaan. Puhtilan asiakkaaksi ohjataan ensisijaisesti terveyspalveluista.

Puhtilassa hyvinvointiin käydään kiinni kokonaisvaltaisella otteella. Hyvää oloa tavoitellaan liikunnan lisäksi yhdistysten, kansalaisopiston, kirjaston ja kulttuuripalveluiden tuottamilla monipuolisilla aktiviteeteilla. Liikunnanohjauksen ja muun aktivoinnin ohella tarjolla on myös ravitsemusneuvontaa.

Puhtilan ohjaukseen valitaan kaarinalaisia, joiden arvioidaan hyötyvän merkittävästi liikunnan lisäämisestä, ja jotka ovat motivoituneita muuttamaan elämäntapojaan pysyvästi. Puhtilan ammattilaisten tarjoaman asiakaslähtöisen yksilöohjauksen rinnalla hyödynnetään henkilökohtaisen lähimotivaattorin ja pienryhmän vertaistukea.

Puhtilassa annetaan käytännönläheisiä eväitä aiempaa terveellisempiin valintoihin, ja tuetaan kohti itsenäistä aktiivisuutta.  Tavoitteena on, että vuoden mittaan ohjattavien olo kohenee monin tavoin. Puhtilajakson jälkeen on aiempaa vahvempi hyvää terveyttä tukevien elämäntapojen pysyvässä noudattamisessa.

Puhtilan hyvinvointiohjauksen tarjoaa Kaarinan kaupungin hyvinvointipalvelut. Ohjaus on Puhtilaan valituille maksutonta.Lisätietoa

Sähköposti: puhtila@kaarina.fi