Tarkenna hakua

Kodin ja koulun yhteistyö

Kaarinan perusopetuksessa kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on kodin ja koulun kasvatustehtävän, oppilaan oppimisen sekä oppilaan hyvinvoinnin ja oppilaan turvallisuuden tukeminen.

Yhteistyön  tavoitteet Kaarinassa

 

 • Koulu tiedottaa koulumaailmassa tapahtuvista pedagogisista muutoksista ja kehitystrendeistä ja niiden mahdollisista vaikutuksista lasten koulunkäyntiin ja opiskeluun.
 • Koulun ja kodin yhteistyön periaatteet, tavoitteet, pelisäännöt ja toimintatavat sovitaan yhdessä, molempien osapuolten näkemyksiä kunnioittaen.
 • Koulu toimii yhteistyön käynnistäjänä ja tarjoaa vanhemmille mahdollisuuksia myös vanhempien keskinäisiin tapaamisiin.
 • Vanhemmilla on mahdollisuus perehtyä koulun opetussuunnitelmaan ja sen perusteisiin.

Kaarinan kaupungin perusopetuksessa toteutettavia kodin ja koulun yhteistyömuotoja ovat esim.

 •  vanhempainillat
 •  kehittämis- ja arviointikeskustelut
 •  leirikoulut ja opintoretket
 •  työpaikkakäynnit
 •  opettajan ja vanhempien välinen yhteydenpito (neuvottelut, viestit)
 •  teema- ja tapahtumapäivät
 • vanhempainyhdistystoiminta
 • juhlat jne…

Vanhempainyhdistykset

Lisää tietoa perusopetuksen kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä sekä vanhempainyhdistysten toiminnasta löytyy koulujen omilta kotisivuilta.