Tarkenna hakua

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta myös seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta.

Lautakunta käsittelee asioita, jotka liittyvät mm. sosiaalihuollon ja terveydenhuollon järjestämiseen, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimeenpanossa noudatettaviin perusteisiin ja yleisiin ohjeisiin,  sosiaali- ja terveydenhuollon maksuihin, taloussuunnitelmaesitykseen, määrärahojen käyttösuunnitelmiin ja investointiesityksiin.
Lautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontuu tiistaisin klo 17.

Kokouspäivät ja pöytäkirjan nähtävillä olo

Päivä

Pöytäkirja nähtävillä

29.8.2017

7.9.2017

26.9.2017

5.10.2017

24.10.2017

2.11.2017

21.11.2017

30.11.2017

13.12.2017

21.12.2017