Tarkenna hakua

Maksut

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista tuli voimaan 1.3.2017. Maksut määräytyvät keskimääräiseen, viikoittaiseen varhaiskasvatusaikaan suhteutettuina. Esiopetus on perheelle maksutonta.


Maksulaskuri

Päivähoitomaksuun vaikuttaa perheen koko ja tulot. Hoitomuodolla (perhepäivähoito tai päiväkoti) ei ole vaikutusta maksuun. Korkein perittävä maksu on 290 e ja pienin maksu 27 e.

Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa, otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta:

  • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain, on kuukausimaksu 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Hoitoaika voi olla enintään 80 tuntia kuukaudessa.
  • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia viikoittain, mutta alle 35 tuntia, on kuukausimaksu 80 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Hoitoaika voi olla enintään 140 tuntia kuukaudessa.
  • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, on kuukausimaksu kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Hoitoaika on yli 140 tuntia kuukaudessa.

Hoitosuhteen alkaessa uusien hoitolasten osalta tulotiedot toimitetaan päivähoitomaksun määräämistä varten päivähoitotoimistoon ennen lapsen päivähoidon alkamista, viimeistään kuitenkin aloituskuukauden aikana. 

Toimistosihteerit:
Pia Lindholm
Petra Kuurtamo
Anne Kuhmonen (perhepäivähoito)

Sähköposti: paivahoito[at]kaarina.fi
Osoite: Kaarinan kaupunki, Varhaiskasvatus/Päivähoitotoimisto, Lautakunnankatu 4 A, 20780 Kaarina