Tarkenna hakua

Päivähoitoon hakeminen

Päivähoitohakemuksen voi tehdä sähköísesti tai paperilomakkeella. Päivähoidon hakulomakkeita saa päiväkodeista, perhepäivähoidon ohjaajilta, kaupungin viraston palvelupisteestä sekä netistä. Hakemus on voimassa neljä kuukautta, jonka jälkeen hakemus tulee uusia.

Hakemuksia vastaanotetaan jatkuvasti.

Päivähoitohakemus tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.

Mikäli päivähoidon tarve on äkillinen, opiskelupaikan saamisesta, koulu-tuksesta tai työllistymisestä (työtön työnhakija) johtuen eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hakemus jätettävä niin pian kuin mah-dollista. Päivähoitopaikka myönnetään tässä tapauksessa viimeistään kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Päivähoitopaikkatakuun perusteella haettavaa paikkaa tulee hakea viimeistään 31.3.2018.

Päiväkotien johtajat, perhepäivähoidon ohjaajat ja päivähoidon ohjaaja  päättävät lapsen ottamisesta päivähoitoon sivistyslautakunnan vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Päätös päivähoitopaikasta annetaan viimeistään kahta viikkoa ennen hoidon tarvetta. Tavoitteena on turvata lapselle ja perheelle riittävä aika päivähoitoon tutustumiseen. Katso tutustumisohje "Tervetuloa päivähoitoon".

Hakemuksen liite

Liitteenä tulee seurata vanhempien allekirjoittama lomake lapsen terveydentilasta. Mikäli lapsella on erityishoidon tarve (erityisruokavalio, sairaus, kehitysviivästymä tms.) tarvitaan asiantuntijan lausunto.

Siirtohakemukset

Päivähoidon sisäiset siirrot tehdään toimintavuoden alusta (1.8. alkaen). Siirtoa tulee anoa viimeistään edeltävän helmikuun loppuun mennessä (helmikuun loppuun mennessä tulee anoa siirtoa seuraavan elokuun alusta toiseen hoitopaikkaan). Siirrot käsitellään kevään hakuprosessin yhteydessä niin, että huhtikuun loppuun mennessä on paikat määritelty.

Mikäli lapsen päivähoito on alkanut 2017 vuoden puolella, siirtoa on mahdollista anoa aikaisintaan seuraavan vuoden elokuulle (1.8.2018 alkaen). Poikkeuksena erityispäivähoito tai esiopetuksen alkaminen.

Siirtoanomuksen voi tehdä myös sähköisellä hakemuksella (lisätietoihin siirtoanomuksen perustelut).

Hakemuksen täyttäminen ja lähettäminen

Hakemukseen laitetaan vähintään kolme vaihtoehtoista toivomusta hoitopaikoista.

Sähköinen päivähoitohakemus

Hakemuksen täyttämisessä tarvitaan perheen jäsenten henkilötunnukset ja kirjautumista varten pankkitunnukset. Hakemuksen liitteet toimitetaan jälkikäteen.

Esiopetusta täydentävään päivähoitoon tulee hakea samassa yhteydes-sä, kun esiopetukseen ilmoittaudutaan. Sähköisesti haettaessa tehdään kaksi erillistä hakemusta, päivähoito ja esiopetus.

Ei-sähköinen päivähoitohakemus

Päivähoitohakemuslomake toimitetaan ensisijaisesti toivotun yksikön esimiehelle (päiväkodin johtajalle, perhepäivähoidon ohjaajalle). Osto-palvelujen osalta päivähoidon ohjaajalle tai toivottuun ostopalvelu-yksikköön. Hakemukset käsitellään yhteistyössä palvelualueella.

Kevään 2018 aikataulu

Esiopetukseen tulee ilmoittautua viimeistään 14.2.2018 mennessä.
Siirtohakemukset toiseen yksikköön tulee toimittaa 28.2.2018 mennessä.
Päivähoitotakuun perusteella haettavat paikat 31.3.2018 mennessä.
Esiopetuspäätösten postitus on viimeistään viikolla 11 ja ilmoitus paikan vastaanottamisesta tulee tehdä 4.4.2018 mennessä.
Päiväkotipäätösten postitus on viikolla 17 ja ilmoitus paikan vastaanottamisesta tulee tehdä 14.5.2018 mennessä. Perhepäivähoitopäätösten postitus on viikolla 21 ja ilmoitus paikan vastaanottamisesta tulee tehdä 8.6.2018 mennessä.

PÄIVÄHOIDON TOIMINTAVUOSI ON 1.8. - 31.7.