Tarkenna hakua

Palveluohjaus ja -alueet

Kaarinassa on viisi palvelualuetta.

Palvelualueilla tarjotaan päiväkotihoitoa ja perhepäivähoitoa. Alueilla toimii kunnallisten ja yksityisten yksikköjen esimiestiimi. Tiimissä suunnitellaan alueen päivähoito- ja esiopetuspalveluiden järjestäminen, mm. lasten sijoittelu hoitopaikkoihin.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut on tarkoitettu kaikille kaarinalaisille perheille. Avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat leikkipuistot, liikuntapainotteinen kerho HeiLuri, Perhetalo Oskariina ja Perhekeskus Nuppula.