Tarkenna hakua

Lastenhoidon tuet

Kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja kuntalisät.

Lasten kotihoidon tuki

Lasten kotihoitoa tuetaan KELAn maksamalla kotihoidon tuella.

Lasten yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Lapsen päivähoitoa yksityisessä päivähoidossa tuetaan valtakunnallisella yksityisen hoidon tuella sekä Kaarinan kaupungin yksityisen hoidon tuen kuntalisällä.

Kaarinan yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan valtakunnallisen tuen lisäksi yksityiselle palvelun tuottajalle. Tuen saamisen edellytyksenä on keskimäärin yli 20 tunnin viikottainen hoitoaika.

Kelan ja Kaarinan kaupungin välinen uusi sopimus kuntalisästä on tullut voimaan 1.8.2016 lukien. Sopimuksen mukaista yksityisen hoidon tukea maksetaan kunnallisella lisällä hoitorahan korotuksena, kun lapsen viikoittainen hoitoaika yksityisessä päiväkodissa tai perhepäivähoidossa on yli 20 tuntia viikossa. Mikäli viikoittainen hoitoaika on enintään 20 tuntia viikossa, ei hoitorahan korotusta makseta.

1.4.2014 alkaen yksityisen hoidon tuen kuntalisä

   Kuntalisäeuroa/kk         
   HoitomuotoPäiväkoti

Perhepäivähoito

Työsuhteinen hoitaja   
   Alle 3 v.   600   300   300
   Yli 3 v.   350   300   300
   Esikoululainen   130   130     130Kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen hakemus jätetään KELAan, joka tekee tukia koskevat päätökset ja huolehtii tukien maksamisesta.

Kelan lastenhoidontuen laskurista saa laskelman kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen kokonaissummista Kaarinassa (kuntavalinta Kaarina, yksityisen hoidon tuen kohdalla valitse ehdon mukaisesti hoitoaika 20 h / vko).