Tarkenna hakua

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon kuuluu puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden tutkimista ja kuntoutusta.

Puheterapeutti on laillistettu terveydenhuollon työntekijä. Puheterapian toteutumista säätelevät hoitotakuu ja terveydenhuoltolaki. Puheterapiaan tullaan yleensä neuvolan, lääkärin tai päivähoidon suosituksesta, mutta puheterapeuttiin voi ottaa myös suoraan yhteyttä. Kaarinan kaupungissa puheterapiapalvelut kuuluvat hallinnollisesti perhe- ja sosiaalipalveluihin ja ovat lastenneuvolan tavoin osa hyvinvointipalveluja. Puheterapiapalvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Terapian tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ehkäistä kommunikoinnin häiriöitä ja niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Häiriöitä voi olla esimerkiksi puheen tuotossa, puheen ymmärtämisessä, sujuvuudessa, kielellisissä taidoissa, äänessä, syömisessä tai nielemisessä.

Puheterapiapalvelujen muotoja ovat tutkimus, ohjaus, seuranta ja terapia. Puheterapiajakson tarve ja kesto arvioidaan yksilöllisesti ja sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjaus sekä yhteistyö päivähoidon ja muiden ammattikuntien kanssa on osa puheterapiaa ja tukee edistymistä ja kuntoutumista. Puheterapeutti saattaa myös järjestää tarvittaessa ryhmämuotoista kuntoutusta soveltuville asiakasryhmille sekä toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Puheterapeutit ovat osa tiimiä, johon kuuluvat puheterapeuttien lisäksi psykologi ja toimintaterapeutti. Joskus puheterapian kuluessa saattaa herätä tarvetta lisätutkimuksiin (esim. psykologin tutkimukset tai kuulon tutkimus). Terapeutti ohjaa vanhempia hakeutumaan näihin tutkimuksiin tarvittaessa. Voidaan myös hyödyntää kuntoutustyöryhmän asiantuntemusta, jolloin yhdessä eri ammattiryhmien kanssa arvioidaan häiriön vaikeusastetta ja laaditaan kuntoutussuunnitelma.

Vaikeusasteiltaan lievät ja kohtalaiset puheen ja kielen häiriöt kuuluvat perusterveydenhuollon puheterapeutin työnkuvaan. Mikäli todetaan vaikea-asteinen ja tiiviimpää kuntoutusta vaativa häiriö, haetaan kuntoutusta yleensä Kelan kustantamaksi. Tällöin puheterapeuttina toimii Kelan hyväksymä yksityinen palveluntarjoaja, ja puheterapia terveyskeskuksessa päättyy. Kaarinassa perusterveydenhuollon puheterapeutit keskittyvät lähinnä alle kouluikäisten lasten kuntoutukseen, ja kouluikäisten lasten kuntoutus järjestetään tapauskohtaisesti erikseen.


Yhteystiedot

Puheterapeutin tavoittaa puhelimitse

ma-to klo 12:00 - 12:30

Puheterapeutti
Järvinen Sonja
050 373 0284

Puheterapeutti
Hagelberg Ann-Marie
050 314 5268

Puheterapeutin tavoittaa puhelimitse

ti-pe klo 12:00 - 12:30

Puheterapeutti
Valkama-Toivonen Katri
050 373 2551


Puheterapian toimipiste, Pääterveysasema, 2. krs
Voivalantie 5
20780 Kaarina
(02) 588 4000

Karttalinkki