Tarkenna hakua

Mitä kotihoito on?

Kotihoidon asiakkaat ovat henkilöitä, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut niin, että kotona selviytyäkseen tarvitaan toisen henkilön tukea ja apua päivittäisissä henkilökohtaisissa toimissaan ja hoidossaan. Kotihoito on kotiin asiakkaalle annettavaa hoitoa, huolenpitoa, sairaanhoitoa, ohjausta ja neuvontaa.

Pääosa asiakkaista on yli 65-vuotiaita. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden koko-naisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä kotona sekä ylläpitää ja parantaa heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään.


Palveluihin kuuluu mm. perushoitoa (huolehtimista hygieniasta, ravitsemuksesta), lääke-hoitoa, verinäytteiden ottoa, haavahoitoa.

Dosetti
Lääkkeet

Kotihoidon toteutus

Kotihoito toimii ympärivuorokauden (yöhoito hankitaan yksityiseltä palveluntuottajalta) ja kotihoidon henkilökuntaan kuuluu terveyden- ja sairaanhoitajia, hoitajia, toiminnanohjaajat sekä kotihoidon johtaja.

Kotihoidon palvelun voi saada myös palvelusetelillä kaupungin hyväksymiltä kotihoitoyrittäjiltä.

Katso palvelusetelituottajat tästä.

Palveluiden tarve arvioidaan yleisimmin kotikäynnin yhteydessä tai esim. terveyskeskuksen sairaalassa. Kotihoidosta arvioinnissa on mukana palveluntarvearvioija tai palveluohjaaja.
Kotihoidossa korostuu asiakkaan omien voimavarojen huomioiminen ja hänen kannustaminen omatoimisuuteen. Huomioimme asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja yksilöllisyy-den. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka perusteella hoitoa toteutetaan.

Mittaus
Mittaus

Kotihoidon maksut

Kotihoito ja tukipalvelut ovat maksullisia. Kotihoidon kuukausimaksu peritään asiakkaalta, joka saa säännöllisesti henkilökohtaisapua, huolenpitoa tai sairaanhoitoa.
Kuukausimaksu määritellään asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitun kuukau-dessa asiakkaalle annetun palveluajan, saman talouden henkilölukumäärän ja maksuky-vyn perusteella.

Tilapäisestä kotihoidosta peritään käyntikohtainen maksu. Lyhytaikaisissa haavahoidoissa (alle 3 kk) käytetyt haavahoitotuotteet asiakas kustantaa itse.
Asiakkaaksi hakeutuminen

Kotihoito

Puhelinaika ma-pe

klo 9-11 ja 12-14

050 448 1217


Yhteystiedot

Tukipalvelut

Palvelutori Eerikki

ma-to 9-14

050 512 9150

Palveluohjaaja
(02) 588 3651
050 314 5229  Muistikoordinaattorit
050 314 6155 ja 050 568 5764


Kotihoidon johtaja
Haapanen Jenni
050 314 5215


Sosiaali- ja terveyspalvelut
PL 12
20781 Kaarina
(02) 588 4000
(02) 588 4663

Karttalinkki