Tarkenna hakua

Kaarinakoti - tehostetun palveluasumisen yksikkö

Kaarinakoti on Kaarinan kaupungin hyvinvointipalveluiden kotihoitoon ja vanhuspalveluihin kuuluva tehostetun palveluasumisen yksikkö.

Tehostettu palveluasuminen on asumismuoto, joka sijoittuu kodin ja pitkäaikaisen laitoshoidon väliin, ja jossa henkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti. Asukkaan toimintakyky on merkittävästi alentunut, hän tarvitsee runsaasti hoivaa ja huolenpitoa päivittäisissä toiminnoissa eikä hän selviydy enää kotona lisäapujenkaan (omaiset, kotihoito, tukipalvelut) turvin.

Kaarinakoti toimii vuonna 1979 rakennetussa kaksikerroksisessa rakennuksessa, jossa on 43 yhden hengen huonetta.

Kaarinakoti sijaitsee kauniissa merellisessä ympäristössä Voivalan alueella.

Asukkaaksi tulo tapahtuu hakemuksella, joka käsitellään kerran kuukaudessa kokoontuvassa SAS-työryhmässä.

Ympärivuorokautinen hoiva ja huolenpito

Kaarinakodissa tarjotaan asukkaille ihmisläheistä, turvallista hoivaa ja huolenpitoa elämän loppuun asti. Asukkaiden hoitoon ja huolenpitoon sisältyy sairaanhoidolliset ja perushoidolliset toimenpiteet ja tehtävät sekä yleislääketieteellinen hoito. Kaarinakodin hoitajat huolehtivat lääkehoidosta, lääkkeiden tilauksesta ja reseptien uusimisesta sekä vaippojen ja hoitotarvikkeiden tilauksista. Lääkäri käy kerran viikossa ja mikäli asukkaan vointi edellyttää vaativampaa hoitoa, voidaan asukas tilapäisesti siirtää terveyskeskukseen

Asukkaiden omatoimisuutta pyritään tukemaan mahdollisimman pitkään, mutta sitten kun omat voimavarat eivät riitä, annetaan kaikki mahdollinen apu ja tuki.  Asukkaille pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään myös virkistys- ja viriketoimintaa.

Henkilökunta on ammattitaitoista ja täydennyskoulutuksilla pyritään pitämään henkilökunnan osaaminen ajantasalla. Henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia, hoitajia (lähi-, perus-) sekä osastoapulaisia.

Asuminen Kaarinakodissa

Kaarinakodissa asukkaat asuvat noin 16 neliön huoneissa, ja kalustukseen kuuluu hoivasänky ja vuodevaatteet. Muuten asukkaat kalustavat huoneensa itse ja tuovat omat vaatteensa. Molemmissa kerroksissa on kodinomaiset oleskelutilat, joissa asukkailla on mahdollisuus ruokailuun ja muuhun yhdessäoloon. Alakerrassa on sauna ja muita hyvinvointia tukevia tiloja kuten valkoinen huone, kylpyosasto ja jalkojenhoitohuone.

Asukkaaksi hakeminen

Asukkaaksi haetaan lomakkeella, joka käsitellään joka toinen viikko kokoontuvassa moniammatillisessa SAS-ryhmässä (selvitä - arvioi - sijoita).


Asumispalvelukoordinaattori
Kulta Sari
050 373 2420