Tarkenna hakua

Asiakasraati

Sosiaalipalveluiden asiakasraati kokoontui historiallisen ensimmäisen kerran toukokuussa 2017. Asiakasraadin muistiot ja mahdollisia muita kuulumisia päivitetään tälle sivulle säännöllisesti.

Asiakasraati on asiakkaista ja sosiaalipalveluiden ammattilaisista koostuva työryhmä, joka kokoontuu säännöllisin väliajoin vuoden aikana. Asiakasraatiin osallistuminen on vapaaehtoista. Asiakasraadin tavoite on tuoda esiin asiakkaiden näkemyksiä sosiaalipalveluiden järjestämisestä, toteutumisesta ja osallisuudesta. Asiakasraadin kautta on mahdollista viedä muutosehdotuksia eteenpäin sosiaalityön ammattilaisille, johdolle, päättäjille ja medialle.

Nyt koottu asiakasraati kokoontuu vuoden 2017 aikana yhteensä kuusi kertaa. Raadissa käsiteltävät teemat on sovittu yhdessä. Keväällä keskityttiin viestintään ja sosiaalipalveluiden palveluista tiedottamiseen. Syksyllä raadin käsittelyssä olevia teemoja ovat työttömien palvelut, yhteistyö eri toimijoiden kesken, sosiaalityön imago ja kohtaamistaidot sekä ennaltaehkäisevät palvelut. Sosiaalipalveluiden asiakasraati ei käsittele vammaispalveluiden tai lastensuojelun asioita.

Asiakasraatia varten on luotu sähköpostiosoite asiakasraati@kaarina.fi, jota lukevat raadin työskentelyssä mukana olevat sosiaalipalveluiden työntekijät. Sähköpostiin voivat sekä raatilaiset että muut kuntalaiset laittaa kommentteja ja ehdotuksia pohdittavaksi raadin kokoontumisissa. Valitettavasti kaikkia uusia teemoja ei välttämättä voida ottaa vuoden 2017 raadin käsiteltäviksi. Toimintaa on kuitenkin tarkoitus jatkaa myös tulevina vuosina, joten ehdotuksia aiheista tai mahdollisesta kiinnostuksesta olla mukana seuraavassa raadissa voi tehdä jo ennakkoon.