Tarkenna hakua

Toimeentulotuki siirtyi Kelaan

Perustoimeentulotuki on siirtynyt Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen.  Ajankohtaisin tieto toimeentulotuesta löytyy Kelan nettisivuilta (www.kela.fi/toimeentulotuki), joille pääsee myös oikean reunan linkkien kautta. Sivuilta löytyy hyvät ohjeet tuen hakemiseen Kelasta ja hakemuksen voi tehdä myös sähköisesti.

Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Sitä voi saada henkilö tai perhe, joka ei voi saada muuten toimeentuloaan ja jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin kuten asumiseen ja ruokaan. Ennen perustoimeentulotuen hakemista pitää selvittää, onko hakijalla oikeus saada muita tuloja tai etuuksia, esimerkiksi työttömyysturvaa ja asumistukea.

Kela-siirron myötä eräät menot, jotka aiemmin ovat kuuluneet täydentävään toimeentulotukeen, muuttuivat perustoimeentulotuen piiriin kuuluviksi ja siten Kelan käsiteltäviksi. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi päivähoitolaskut, vuokravakuudet&muuttokulut sekä lasten tapaamisiin liittyvät menot.

Kunta voi edelleen myöntää harkinnanvaraista toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata.


Ajankohtaista


Toimeentulotuki uudistuu -esitteestä saat ohjeita tuen hakemiseen Kelasta


Kelan toimeentulotukihakemus tuen hakemista varten


Kelan palvelunumero

Kelan toimeentulotuen palvelunumero arkisin klo 8-17 p. 020 692 207