Tarkenna hakua

Vanhus- ja veteraanineuvosto ajaa ikääntyneiden asioita

Vanhus- ja veteraanineuvosto tiedottaa, tekee aloitteita vanhuksia ja veteraaneja koskevissa asioissa ja seuraa kaupungin päätöksentekoa heidän näkökulmastaan.

Vanhus- ja veteraanineuvosto on kaupungin ja kaupungin alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin. Neuvoston jäsenet toimivat viestin välittäjinä omissa järjestöissään ja muissa verkostoissaan.

Kaarinan vanhus- ja veteraanineuvoston keskeiset tehtävät ovat:

  • Osallistuu vanhuspalvelulain 5 § mukaisen suunnitelman (ikääntyneen väestön tukeminen) valmisteluun valtuustokausittain.

  • Osallistuu vanhuspalvelulain 6 § mukaiseen arviointiin palveluiden riittävyydestä ja laadusta. Arviointi laaditaan vuosittain.

  • Huolehtii, että Kaarinan päättäjät ja etenkin virkamiehistö ottavat neuvoston aseman muuttumisen tosissaan; ikääntyneiden asemasta ei saa päättää ilman vanhusneuvoston aitoa kuulemista.

  • Vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palveluiden kannalta.

  • Järjestää kansallisen veteraanipäivän juhlan ja on mukana valtakunnallisen vanhustenviikon järjestelyissä. 

Kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan vaikuttaminen ikääntyneitä kuntalaisia koskevissa asioissa edellyttää oikea-aikaista ja saumatonta viestintää neuvoston ja toimialojen välillä.                                             

Yksittäiset kuntalaiset voivat olla suoraan yhteydessä neuvoston puheenjohtajistoon, jäseniin tai sihteeriin ikääntyneiden asemaan ja palveluihin liittyvissä asioissa. Neuvoston jäsenten yhteystiedot löytyvät tämän esitteen takasivulta.

Vanhus- ja veteraanineuvosto on kaupunginhallituksen asettama toimikunta, jossa on kaksi kaupunginhallituksen nimeämää jäsentä varahenkilöineen ja kymmenen eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen jäsentä varahenkilöineen.