Tarkenna hakua

Vanhuspalveluiden odotusajat


Ympärivuorokautinen hoito

Ympärivuorokautinen hoito sisältää tehostetun palveluasumisen, perhehoidon ja laitoshoidon.

Keskimääräinen ympärivuorokautisen hoidon odotusaika

Vuosi 2013     62 päivää
Vuosi 2014     59 päivää
01.01.–30.06.2015     42 päivää
01.07.–31.12.2015     32 päivää
Vuosi 2015     37 päivää
01.01.–30.06.2016     21 päivää
01.07.-31.12.2016     42 päivää
Vuosi 2016     31 päivää
01.01.-30.06.2017     27 päivää
01.07.-31.12.2017     41 päivää
Vuosi 2017     32 päivää

Omaishoito

Omaishoidon keskimääräinen odotusaika

Vuosi 2013     56 päivää
Vuosi 2014     78 päivää
01.01.–30.06.2015     58 päivää
01.07.-31.12.2015     26 päivää
Vuosi 2015     42 päivää
01.01.–30.06.2016     24 päivää
01.07.-31.12.2016     71 päivää
Vuosi 2016     48 päivää
01.01.–30.06.2017     29 päivää
01.07.-31.12.2017     37 päivää
Vuosi 2017     34 päivää

Vanhuspalvelulain (26 §) mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö (65 vuotta täyttänyt) voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut.