Tarkenna hakua

Almi-tiimi

Almi-tiimi on kahden työntekijän muodostama työpari, joka tukee mielenterveys- ja päihdeasiakkaita heidän omissa kodeissaan.

Almi-tiimin asiakkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään muun muassa asiakkaan tarvitseman avun luonne sekä kotikäyntien määrän tarve. Almi-tiimin työote on kuntouttava ja käytännönläheinen.

Almi-tiimi tukee asiakasta niillä elämän osa-alueilla, joihin mielenterveys- tai päihdehäiriö vaikuttaa elämänlaatua alentavasti:

  • arkipäivän toimintakyvyn tukeminen
  • lääkehoidon onnistumisessa tukeminen
  • asiakkaidensa psyykkisen voinnin seuranta
  • auttaa asiakasta löytämään harrastuksia tai muunlaista sisältöä arkeen
  • sosiaalisten kontaktien vahvistaminen
  • palveluohjaus
  • keskustelukäynnit
  • kodinhoitoon liittyvissä asioissa tukeminen
  • välitön puuttuminen akuuteissa kriisitilanteissa, jolloin hoitoon hakeutuminen tapahtuu joustavasti

Almi-tiimin asiakkaaksi ohjaudutaan Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintin lääkärin arvion kautta. Yhteydenoton voi tehdä suoraan Almi- tiimin työntekijään, jonka jälkeen työntekijä ohjaa mahdollisen uuden almi- asiakkuuden lääkärin arvioitavaksi.
Almi-tiimin työntekijät tavoittaa ma-pe klo  8.00 - 16.00 välillä.