Tarkenna hakua

Puheterapia

Puheterapia on puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden tutkimista ja kuntoutusta.
Terapian tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ehkäistä kommunikoinnin häiriöitä ja niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia.  Häiriöitä voi olla esimerkiksi puheen tuotossa, puheen ymmärtämisessä, kielellisissä taidoissa tai äänessä.

Puheterapiapalvelujen muotoja ovat tutkimus, ohjaus, seuranta ja terapia. Puheterapiajakson tarve ja kesto arvioidaan yksilöllisesti ja sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjaus sekä yhteistyö päivähoidon ja muiden ammattikuntien kanssa on osa puheterapiaa ja tukee edistymistä ja kuntoutumista.

Joskus puheterapian kuluessa saattaa herätä tarvetta lisätutkimuksiin (esim. psykologin tutkimukset tai kuulon tutkimus). Terapeutti ohjaa vanhempia hakeutumaan näihin tutkimuksiin tarvittaessa.

Puheterapiaan tullaan yleensä neuvolan, lääkärin tai päivähoidon suosituksesta, mutta puheterapeuttiin voi ottaa myös suoraan yhteyttä. Puheterapiapalvelut ovat asiakkaille maksuttomia.