Tarkenna hakua

Lastenneuvola

Lastenneuvolakäynneillä seuraamme alle kouluikäisen lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuemme perhettä vanhemmuudessa.

Lapsen kokonaiskehityksen seurantaan kuuluvat eri ikävaiheissa tehtävät vuorovaikutuksen ja kielellisen kehityksen sekä motoristen että sosiaalisten valmiuksien arvioinnit. Lastenneuvolassa annetaan myös valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvia rokotteita.

Lastenneuvolasta lapsi tai tarvittaessa koko perhe voidaan ohjata jatkotutkimuksiin tai saamaan tukea ongelmiinsa. Neuvolassa tehdään yhteistyötä mm. päivähoidon, perheneuvolan ja lastensuojelun kanssa. Perheitä palvelevat terveydenhoitajien lisäksi lääkäri, psykologi, puheterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, suuhygienisti, hammaslääkäri sekä perheohjaaja.

Ajankohtaista vesirokkorokotteesta

Vesirokkorokote on tullut kansalliseen rokotusohjelmaan syyskuusta 2017 alkaen. Vesirokkorokotetta tarjotaan kaikille 1,5–11-vuotiaille lapsille, jotka eivät ole tautia sairastaneet. Rokote on maksuton. Rokotukset annetaan neuvolan ikäkausitarkastuksissa. Sisarukset saavat oman rokotteensa omalla neuvolakäynnillä. Ylimääräisiä rokotuskäyntejä tätä varten ei varata. Näin turvataan rokotteiden riittävyys. Lisätietoa löytyy THL:n sivuilta.

Määräaikaistarkastukset sekä laajat terveystarkastukset

Terveydenhoitajan tekemät määräaikaistarkastukset  kasvun ja kehityksen turvaamiseksi tehdään 2 viikon, 1,3,5 ja 6 kuukauden iässä  sekä  1,2,3,5 ja 6 vuoden iässä.  Perheen 1. lapsen ollessa 2-3 viikon ikäinen tapaaminen tapahtuu yleensä perheen kotona.

Neuvolalääkäri  sekä terveydenhoitaja  yhdessä tekevät  tarkastuksen  2 , 4  ja 8 kk:n  sekä  1½ v ja 4 v  ikäisille lapsille.

Kaarinan kaikissa lastenneuvoloissa voi varata ajan 2-, 3-, 5- ja 6-vuotiaiden määräaikaistarkastuksiin netin kautta >> 

Osa määräaikaistarkastuksista on laajoja terveystarkastuksia, jotka sisältävät sekä terveydenhoitajan että lääkärin tapaamisen ja niihin kutsutaan erityisesti molemmat vanhemmat.  Näiden tarkastusten tavoitteena on selvittää tarkemmin koko perheen hyvinvointia. Vanhemmat osallistuvat käyntiin myös etukäteen kyselykaavakkeita täyttämällä.  Lasten laajat terveystarkastukset tehdään lapsen ollessa  4 kk , 1½ v ja 4 v.

Lapsen ja perheentarpeen mukaan voidaan sopia ylimääräisiä käyntejä.

Barn, som har svenska som modersmål, kan få svenskspråkig service av hälsovårdare Paula Mäkelä på barnrådgivningen vid huvudhälsovårdsstationen.