Tarkenna hakua

Tiedote 25.10.2017

Kaarinan kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018: Ennaltaehkäiseviä palveluita ja isoja investointeja

Kaarinan kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä 2018 palveluita toteutetaan ennaltaehkäisevästi, keskitetysti, asiakkaan kokonaistilanne huomioiden. Sote-uudistukseen valmistaudutaan osallistumalla aktiivisesti maakunnalliseen valmisteluun ja uusien yhteistyökumppaneiden etsimisellä. Investoinneista merkittävimpiä ovat kouluhankkeet, liikuntahalli sekä Hovirannan rantaravintoja ja saunarakennus. Investointien määrä on kaiken kaikkiaan 23 miljoonaa euroa.

Ikäihmisten palvelutori Eerikki avataan vuoden 2018 alkupuolella. Eerikissä ikäihmiset ja heidän omaisensa saavat ohjausta ja neuvontaa yhden luukun -periaatteella. Ennaltaehkäisevää toimintaa toteutetaan muun muassa uusilla yhteisökodeilla, pop up -nuorisotyöllä. Lisäksi työllisyyskoordinaattori, perhetyöntekijä ja kotikuntoutustiimi vakinaistetaan.

Päivähoidossa olevien lasten määrä on kasvussa ja kasvaa edelleen, mikäli varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu suunnitellusti. Ryhmäkoot kasvavat yli 3-vuotiaiden päiväkotiryhmissä.

Kaarinan kaupungin kotisivut uudistetaan. Vuoden 2019 alkupuolella valmistuvan sivuston toteuttamisessa huomioidaan erityisesti käytettävyys, esteettömyys ja sähköisten palveluiden kehittäminen. Lupapalveluita sähköistetään jo ensi vuoden alussa, jolloin rakentamisen lupia ja ympäristölupia pääsee hakemaan verkossa. Sähköisten foorumien lisäksi vuonna 2018 julkaistaan uutta, neljästi vuodessa ilmestyvää asukaslehteä.

Kaarinan keskustan kehittäminen jatkuu

Kaarina-talo vihitään virallisesti käyttöön helmikuussa. Keskustan kehittäminen jatkuu Oskarinaukion asemakaavalla, joka valmistuu kesäksi. Muista alueista suunnittelun alla ovat erityisesti Rauhalinna ja Piikkiön taajama. 

Infran osalta keskeisimpiä hankkeita ovat uusien asuinalueiden toteuttamiset Rauhalinnan, Voivalan puutarhan, Pontelan ja Kuhilaspellon alueilla. Lisäksi toteutetaan Kurkelantien ja Raadelmantien liikennevalot, Paraistentien / Voivalantien kiertoliittymä, Mt 110:n kevyenliikenteen väylän kehittämishanke yhdessä Elyn kanssa sekä Hovirinnan rantapuiston kehittämishanke.

Hyvinvointia ja kestävää kehitystä 

Talousarvioesityksessä panostetaan hyvinvointiin kehittämällä lähiliikuntapaikkoja sekä koulujen ja päiväkotien pihoja. Kaupunki on myös mukana Itäisten kuntien reitistöhankkeessa.

Uusiutuvien energianmuotojen edistämistä lisätään mm. Kaarina-talon aurinkosähköpaneeleilla., Katuvalaistuksen ja kiinteistöjen valaistuksen osalta energiaa syövien lamppujen korvaamista jatketaan vähän energiaa kuluttavilla LED-valaisimilla. Pyritään edistämään lähiruoan käyttöä.

Nykyinen veroprosentti säilyy esityksessä

Kaarinan verotus pysyy kaupunginjohtajan esityksessä tämän vuoden tasolla. Vuodelle 2017 tehtiin 0,5 prosenttiyksikön korotus kunnallisveroon. Kaarinan kunnallisveroprosentti on 19,75. Koko maan keskimääräinen tuloilla painotettu kunnallisveroprosentti on 19,91. Talousarviovuoden investointeja joudutaan rahoittamaan suurelta osin velkarahalla. Velka per asukas nousee 2458 euroon. Vesihuollon käyttömaksut säilyvät ennallaan.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitystä käsitellään kaupunginhallituksessa ensimmäisen kerran 30.–31.10. Valtuusto päättää talousarviosta kokouksessaan 13.11.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Harri Virta, p. 050 373 2400

talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskinen, p. 050 3739 116