Tarkenna hakua

Kunnalliset ilmoitukset

Ohessa viimeisimmät kaupungin viralliset ilmoitukset


Päivämäärä Asia Huomioitavaa
24.1.2018 Kaupunginvaltuuston kokous 29.1.2018 klo 18 Aika: maanantai 29.1.2018 klo 18.00, paikka: kaupunginvirasto, valtuuston istuntosali.
19.1.2018 Tarjouspyyntö Kaarinan jäähallin vuokrauksesta Kaarinan kaupungin Tekniset palvelut / Tila- ja ravintopalvelut tarjoaa vuokrattavaksi Kaarinan jäähallin. Vuokra-aika on 1.5.2018 - 30.4.2021, sekä mahdollinen optio 1 + 1 vuosi. Tarjoukset 9.2.2018 kello 15.00 mennessä.
17.1.2018 Katusuunnitelmaehdotus Kuhilaspellon asemakaavan muutosalueella sijaitsevien Sumukadun, Ruskokadun ja Koronniityntien rakennussuunnitelmat pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 14 päivän ajan 17.–31.1.2018 Kaarinan kaupunginviraston katutason ilmoitustaululla, Oskarinkatu 4 sekä verkkosivuilla: www.kaarina.fi/kuulutukset
10.1.2018 Kaavakuulutus 10.1.2018 Julkisesti nähtävillä: Kaakkois-Herrasniityn asemakaava, Auvaisten laajennuksen itäosan asemakaava, Hulkkionkaaren III-alueen asemakaava
10.1.2018 Pöytäkirjojen ja päätösten nähtäville asettaminen 1) Kaupunginvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan ensisijaisesti sähköisesti viimeistään päivää ennen pöytäkirjan nähtäville asettamista ja asetetaan nähtäväksi kaupungin internet-sivuille kokousviikkoa seuraavan viikon tiistaina. Mikäli tämä päivä on pyhäpäivä, kaupunginvaltuusto määrittelee erikseen nähtäville asettamispäivän. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan nähtäville asettamispäivät vuonna 2018 ovat:
2.1.2018 Ensimmäiselle luokalle sekä esiopetukseen ilmoittautuminen Kaarinassa Suomenkielisen ja ruotsinkielisen perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan vuonna 2011 tai sitä ennen syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään. Ilmoittautuminen tapahtuu internetissä Wilma-ohjelmalla 15.1. – 28.1.2018 tai kotiin lähetetyllä lomakkeella. Samassa yhteydessä voi hakea iltapäivätoiminnan paikkaa.
19.12.2017 Presidentinvaalit 2018 Presidentinvaalit toimitetaan sunnuntaina 28. päivänä tammikuuta 2018.  Jos kukaan ehdokkaista ei saa vaalissa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan sunnuntaina 11.2.2018 toinen vaali, jossa ovat ehdokkaina kaksi ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta ehdokasta.
13.12.2017 Veteraanikuntoutus vuonna 2018 Rintamaveteraanien kuntoutusta voivat hakea kaikki ne alueen kuntalaiset, joilla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus ja joilla ei ole oikeutta saada kuntoutusta jonkin muun lain kautta. Kuntoutus on ilmaista ja myönnetään vuosittain Valtiokonttorin ohjeistuksen ja määrärahan puitteissa.
rss:Kaarinan kaupungin kuulutukset