Tarkenna hakua

Kunnalliset ilmoitukset

Ohessa viimeisimmät kaupungin viralliset ilmoitukset


Päivämäärä Asia Huomioitavaa
18.4.2018 Kaupunginvaltuuston kokous 23.4.2018 klo 18 Aika: maanantai 23.4.2018 klo 18, paikka: Kaarina-talo, Kaarina-sali.
18.4.2018 Kaavakuulutus 18.4.2018 Julkisesti nähtävillä: Lemunniemen ja Piispanristin osayleiskaava
16.4.2018 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta Ilmoituksen tekijä Portaala Oy
16.4.2018 Julkipanoilmoitus meluilmoitusta koskevan päätöksen antamisesta/ Saaristo Open Kaarinan kaupungin ympäristöinsinööri on hyväksynyt Mr Developer Oy:n ympäristönsuojelulain 118 § mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta määräyksin.
16.4.2018 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimesta laadittu E18 Turun kehätien (kt40) parantaminen välillä Kausela - Kirismäki, Kaarina ja Lieto tiesuunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä 30 päivää 16.4.–15.5.2018 välisen ajan Kaarinan kaupungissa palvelupiste Fiskarissa osoitteessa Lautakunnankatu 1, 20780 Kaarina (maantielaki 27 §).
11.4.2018 Kaavakuulutuksia 11.4.2018 Luonnoksena nähtävillä: Ala-Lemun niemen asemakaavaOsallistumiskokous: Lakarin katuyhteyden asemakaava
11.4.2018 Katusuunnitelmaehdotus Seuraavien kaavateiden rakennussuunnitelmat pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 14 päivän ajan 11.–25.4.2018 virka-aikana Kaarinan kaupunginviraston katutason ilmoitustaululla, Oskarinkatu 4 sekä Kaarinan kaupungin verkkosivuilla: www.kaarina.fi/kuulutukset.
3.4.2018 Hovirinnan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen rakennesuunnittelu Kaarinan kaupungin Tekniset palvelut pyytää tarjouksia  Hovirinnan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen rakennesuunnittelusta. Tarjoukset 2.5.2018 kello 14.00 mennessä.
29.3.2018 JULKIPANOILMOITUS MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA (Ympäristönsuojelulaki 122 §) VS-Purku Oy
28.3.2018 Tarjouspyyntö omaishoidon tukikeskuksen Visiitin yöhoitopalvelusta Kaarinan kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjousta omaishoidon tukikeskuksen Visiitin yöhoitopalvelusta 1.12019 alkaen. Tarjoukset 2.5.2018 kello 12.00 mennessä.
19.3.2018 Lasten päivähoitopaikat Kaarinan kaupungin alueella HUOM! Tarjouspyyntöä ja liitteitä 2 ja 3 on tarkennettu ja määräaikaa siirretty 12.4.2018 kello 12.00 ->  26.4.2018 kello 12.00.Kaarinan kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjousta varhaiskasvatuspaikoista 1.8.2018 alkaen, tarjoukset 26.4.2018 kello 12.00 mennessä.
5.3.2018 KUULUTUS Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi TaustaLaki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022–2027. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoaluekohtaiset asiakirjat, joissa käsitellään vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.
10.1.2018 Pöytäkirjojen ja päätösten nähtäville asettaminen 1) Kaupunginvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan ensisijaisesti sähköisesti viimeistään päivää ennen pöytäkirjan nähtäville asettamista ja asetetaan nähtäväksi kaupungin internet-sivuille kokousviikkoa seuraavan viikon tiistaina. Mikäli tämä päivä on pyhäpäivä, kaupunginvaltuusto määrittelee erikseen nähtäville asettamispäivän. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan nähtäville asettamispäivät vuonna 2018 ovat:
rss:Kaarinan kaupungin kuulutukset