Tarkenna hakua

Kunnalliset ilmoitukset

Ohessa viimeisimmät kaupungin viralliset ilmoitukset


Päivämäärä Asia Huomioitavaa
9.5.2018 Kaavakuulutus 9.5.2018 Luonnoksena nähtävillä: Kalttassuon metsän asemakaavaVoimaan tuleva asemakaava: Pukkilan yritysalueen länsiosan asemakaava
3.5.2018 Julkipanoilmoitus meluilmoitusta koskevan päätöksen antamisesta (ympäristönsuojelulaki 122 §) Kaarinan kaupungin ympäristöinsinööri on hyväksynyt Portaala Oy:n ympäristönsuojelulain 118 § mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta määräyksin. Ilmoitus koskee osoitteessa Pyhän Katariinantie 8 C, 20780 Kaarina suoritettavaa rakentamiseen liittyvää louhinta- ja maanrakennustyötä.
27.4.2018 Tarjouspyyntö Kaarinan kaupungin ja tytäryhteisöjen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelusta Kaarinan kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjousta Kaarinan kaupungin ja sen tytäryhteisöjen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ajalle 1.1.2019 - 31.12.2022. Tarjoukset 25.5.2018 kello 12.00 mennessä.
5.3.2018 KUULUTUS Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi TaustaLaki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022–2027. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoaluekohtaiset asiakirjat, joissa käsitellään vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.
10.1.2018 Pöytäkirjojen ja päätösten nähtäville asettaminen 1) Kaupunginvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan ensisijaisesti sähköisesti viimeistään päivää ennen pöytäkirjan nähtäville asettamista ja asetetaan nähtäväksi kaupungin internet-sivuille kokousviikkoa seuraavan viikon tiistaina. Mikäli tämä päivä on pyhäpäivä, kaupunginvaltuusto määrittelee erikseen nähtäville asettamispäivän. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan nähtäville asettamispäivät vuonna 2018 ovat:
rss:Kaarinan kaupungin kuulutukset