Tarkenna hakua

Kunnalliset ilmoitukset

Ohessa viimeisimmät kaupungin viralliset ilmoitukset


Päivämäärä Asia Huomioitavaa
19.3.2018 Lasten päivähoitopaikat Kaarinan kaupungin alueella Kaarinan kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjousta varhaiskasvatuspaikoista 1.8.2018 alkaen, tarjoukset 12.4.2018 kello 12.00 mennessä.
19.3.2018 Monitoimikeskus Tiklin inva-varusteinen 1+8 hengen henkilökuljetusauto Kaarinan kaupungin hankintapalvelut pyytää tarjousta Monitoimikeskus Tiklin inva-varusteisesta 1 + 8 hengen henkilökuljetusautosta, tarjoukset 4.4.2018 kello 12.00 mennessä.
14.3.2018 Puistosuunnitelmaehdotus Hovirinnan ranta-alueen sekä Kappelimäenpuiston yleissuunnitelmat pidetään  maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§:n mukaisesti yleisesti nähtävänä 14 päivän ajan 14.–28.3.2018 Kaarinan kaupunginviraston katutason ilmoitustaululla, Oskarinkatu 4 sekä internetsivuilla www.kaarina.fi/kuulutukset.
14.3.2018 Kaavakuulutuksia 14.3.2018 Julkisesti uudelleen nähtävillä: Pontelan asemakaavaJulkisesti nähtävillä: Verkakylän asemakaavan laajennusLuonnoksena nähtävillä: Kaistisentien asemakaavan muutosVireille tuleva asemakaava: Kalttassuon metsän asemakaava
13.3.2018 Hovirinnan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen sähkösuunnittelu Kaarinan kaupungin Tila- ja ravintopalvelut pyytää tarjouksia Hovirinnan koulun peruskorjauksen ja laajennuksen sähkösuunnittelusta. Tarjoukset 6.4.2018 kello 14.00 mennessä.
13.3.2018 Hovirinnan koulun peruskorjauksen ja automaation LVIA-suunnittelu Kaarinan kaupungin Tila- ja ravintopalvelut pyytää tarjouksia Hovirinnan koulun peruskorjauksen ja automaation LVIA-suunnittelusta. Tarjoukset 6.4.2018 kello 14.00 mennessä.
12.3.2018 Ympäristönsuojelulain (713/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus melua aiheutta-vasta tilapäisestä toiminnasta. VS-Purku Oy
12.3.2018 Ympäristönsuojelulain (713/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Saaristo Open -ulkoilmakonsertti
7.3.2018 Tiesuunnitelma: Maantien 110 jalankulku- ja pyöräilyväylien sekä bussiliikenteen laatukäytävän rakentaminen ja uuden liittymän rakentaminen Haritun puistotielle Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt Kaarinan kaupungille maantielain 27 § mukaista käsittelyä varten tiesuunnitelman Maantien 110 jalankulku- ja pyöräilyväylien sekä bussiliikenteen laatukäytävän rakentaminen ja uuden liittymän rakentaminen Haritun puistotielle, Turku ja Kaarina.
6.3.2018 Kaarinan kaupungin viher- ja katualueiden sekä kiinteistöpihojen nurmikoiden hoitotyöt, alueurakka 2018 - 2021 Kaarinan kaupungin Tekniset palvelut pyytää tarjousta Alue 1, 2 ja 4 alueurakasta koskien viher- ja katualueiden sekä kiinteistöpihojen nurmikoiden hoitotöistä. Tarjouskilpailuun tulee ilmoittautua sähköpostitse osoitteeseen tiina.ranki(at)kaarina.fi 29.3.2018 mennessä. Tarjoukset 9.4.2018 kello 12.00 menneessä.
5.3.2018 KUULUTUS Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi TaustaLaki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä edellyttää vesienhoitosuunnitelmien laatimista kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2022–2027. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoaluekohtaiset asiakirjat, joissa käsitellään vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä, suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.
26.2.2018 JULKIPANOILMOITUS MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA (Ympäristönsuojelulaki 122 §) Kaarinan kaupungin ympäristöinsinööri on hyväksynyt Peab Oy:n ympäristönsuojelulain 118 § mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta määräyksin. Ilmoitus koskee osoitteessa Kairiskulmantie 3, 20760 Kaarina suoritettavaa rakentamiseen liittyvää paalutustyötä. Työn ajankohta on 12.3. - 27.4.2018 siten, että päivittäinen työaika on ma–pe 7.00-18.00. Paalutustyöstä aiheutuu melua ja tärinää lähialueille.
10.1.2018 Pöytäkirjojen ja päätösten nähtäville asettaminen 1) Kaupunginvaltuuston kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan ensisijaisesti sähköisesti viimeistään päivää ennen pöytäkirjan nähtäville asettamista ja asetetaan nähtäväksi kaupungin internet-sivuille kokousviikkoa seuraavan viikon tiistaina. Mikäli tämä päivä on pyhäpäivä, kaupunginvaltuusto määrittelee erikseen nähtäville asettamispäivän. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan nähtäville asettamispäivät vuonna 2018 ovat:
rss:Kaarinan kaupungin kuulutukset