Tarkenna hakua

Kuulutus 10.9.2018

JULKIPANOILMOITUS MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA (Ympäristönsuojelulaki 122 §)

Kaarinan kaupungin ympäristöinsinööri on hyväksynyt Saneerausliike Ja-Ko T:mi:n ympäristönsuojelulain 118 § mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta määräyksin.

Ilmoitus koskee osoitteessa Vanhanunnantie 341, 20660 Littoinen suoritettavaa puunoksien ja runkopuun haketustyötä. Työn ajankohta on 4.9. – 14.9.2018 siten, että päivittäinen työaika on ma–pe 7.00-17.00. Työn kesto on noin 2 – 3 työpäivää.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Kaarinan ympäristönsuojelutoimistossa 10.9. – 10.10.2018.

Päätöksen antopäivä on 10.9.2018, jolloin sen katsotaan tulevan asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 10.10.2018.

Kaarinassa 7.9.2018

KAARINAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖINSINÖÖRI

Muutoksenhaku

Ympäristölupapäätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valittajan on toimitettava valituskirjelmä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelulautakunnalle, osoitteeseen Oskarinkatu 4, 20780 Kaarina.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta. Lisätietoja päätöksestä antaa Kaarinan kaupungin ympäristöinsinööri Pasi Saario, puh. 050 373 2578.