Tarkenna hakua

Kuulutus 11.1.2017

Kaavakuulutuksia 11.1.2017

Julkisesti nähtävillä: Ylikosken asemakaava, Lounais-Empon asemakaavan muutos ja Verkakylän asemakaavan muutos (kortteli 2406 osa)

Vireille tuleva asemakaava: Paltan asemakaava

Osallistumiskokous: Auvaisten laajennuksen itäosan ja länsiosan asemakaavat sekä Kaakkois-Herrasniityn asemakaava


JULKISESTI NÄHTÄVILLÄ:

YLIKOSKEN ASEMAKAAVA

LOUNAIS-EMPON ASEMAKAAVAN MUUTOS

VERKAKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS (korttelin 2406 osa)

Ylikosken asemakaava sekä Lounais-Empon ja Verkakylän asemakaavan muutokset ovat maankäyttö- ja rakennusasetuksen § 27 mukaisesti julkisesti nähtävillä 11.1-10.2.2017 Kaarinan kaupungin yhteispalvelupisteessä osoitteessa Lautakunnankatu 4 B. Asemakaavoja koskevat mahdolliset muistutukset tulee tehdä Ylikosken asemakaavan ja Lounais-Empon asemakaavan muutoksen osalta kirjallisesti Kaarinan kaupunginhallitukselle osoitettuna viimeistään 10.2.2017 osoitteella PL 12, 20781 Kaarina. Verkakylän asemakaavan osalta mahdolliset muistutukset tehdään kaavoitus- ja rakennuslautakunnalle osoitettuna, osoitteella PL 17, 20781 Kaarina.

Ylikosken asemakaavan suunnittelualuetta rajoittavat Jumpurintie, Ladjakoskenkatu, rakennetut korttelit 6322 ja 6323, Viipurintie ja Kaarinantie. Tarkoitus on suunnitella Ladjakoskenkadun länsipuolelle ja Viipurintien pohjoispuolelle Voivalan osayleiskaavan mukainen asuinalue.

Lounais-Empon asemakaavan muutoksen suunnittelualue sijaitsee Juopintien, Silaksenkadun, Kuusistonkaaren ja lännessä olevan voimalinjan rajoittamalla alueella. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa rakentamattomat asuinpientalojen korttelialueet, AP, erillispientalojen korttelialueeksi, AO.

Verkakylän asemakaavan muutoksen (korttelin 2406 osa) suunnittelualue sijaitsee Verkakyläntien ja Juuttikadun päässä sijaitsevan kevyen liikenteen tien risteyksen koillispuolella. Asemakaavan tavoitteena on muuttaa korttelialueen rajausta niin, että Littoisten kartanon tontti käsittää myös nykyisen rakennuksen pihapiirin.


VIREILLE TULEVA ASEMAKAAVA

PALTAN ASEMAKAAVA

Paltan asemakaavan laatiminen on aloitettu.

Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti Verkakaari, Vanhanunnantie, Tammirinne, Paltantie, peltoalueen keskellä oleva pohjois-eteläsuuntainen kiinteistöraja, Lakarin kaatopaikka-alueen pohjoispuolinen metsä, Pellonpääntien eteläpuolella olevat metsäsaarekkeet ja Pellonpääntie. Tavoitteena on laatia osayleiskaavan mukainen pientaloalue.

Asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu. Niitä, jotka katsovat olevansa maankäyttö- ja rakennuslain 62 § tarkoittamia osallisia kaavatyössä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkittyjen lisäksi, pyydetään jättämään yhteystietonsa kaavoitustoimistoon Esko Reinholmille, p. (02) 588 4807 tai email: esko.reinholm@kaarina.fi.

Asemakaavatyön yhteydessä laaditaan lisäksi suunnittelualuetta koskevat välttämättömät katusuunnitelmat.


OSALLISTUMISKOKOUS

AUVAISTEN LAAJENNUKSEN LÄNSIOSAN JA ITÄOSAN ASEMAKAAVAT SEKÄ KAAKKOIS-HERRASNIITYN ASEMAKAAVA

Auvaisten laajennuksen länsiosan, Auvaisten laajennuksen itäosan ja Kaakkois-Herrasniityn asemakaavoja koskeva kaikille avoin osallistumiskokous pidetään tiistaina 24.1.2016 kello 18.00–20.00 Kaarinan valtuustosalissa. Osoite on Lautakunnankatu 4 (sisäänkäynti virastotalon Kaarina-Centerin puoleisesta päädystä). Tilaisuudessa keskustellaan kaavatöiden rajauksesta, lähtökohdista, tavoitteista ja luonnoksista. Tavoitteena on sijoittaa Herrasniitynkadun eteläpäähän ja Auvaisten pientaloalueen eteläpuolelle lisää tontteja omakotitaloille.  

Auvaisten laajennuksen länsiosan asemakaavan suunnittelualue käsittää Auvaisbergin metsä – tilan (kiinteistötunnus 202-403-1-309) sekä sen koilliskulmassa olevan Kaarinan kaupungin omistaman pienen alueen. Suunnittelualue rajoittuu koillisessa Auvaisten asuinalueeseen ja luoteessa Herrasniityn rakenteilla olevaan asuinalueeseen. Muilta osin suunnittelualue rajoittuu kaavoittamattomiin metsäalueisiin.

Auvaisten laajennuksen itäosan asemakaavan suunnittelualue käsittää Auvaisberg – tilan pohjoisosan (kiinteistötunnus 202-403-1-346) ja sen luoteispuolelta Kaarinan kaupungin omistuksessa olevan pienen alueen. Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa Auvaisten asuinalueeseen, idässä Auvaistentiehen, etelässä Hantuntien pohjoispuoliseen metsäalueeseen ja lännessä asemakaavoitettavaan Auvaisten laajennusalueen länsiosaan.

Kaakkois-Herrasniityn asemakaavan suunnittelualue käsittää Lahja – tilan asemakaavoittamattoman osan (kiinteistötunnus 202-426-3-1). Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Herrasniitynkadun eteläpäähän, idässä asemakaavoitettavaan Auvaisten laajennusalueen länsiosaan ja muilta osin virkistysalueisiin.


Lisätietoja Ylikosken asemakaavasta, Paltan asemakaavasta, Auvaisten laajennuksen länsiosan asemakaavasta, Auvaisten laajennuksen itäosan asemakaavasta ja Kaakkois-Herrasniityn asemakaavasta antaa toimistoarkkitehti Eveliina Eteläkoski, p. (02) 588 4809, email: eveliina.etelakoski@kaarina.fi.

Lisätietoja Lounais-Empon ja Verkakylän asemakaavan muutoksista antaa kaavasuunnittelija Jani Laasanen, p. (02) 588 4806, email: jani.laasanen@kaarina.fi.

Kaavoista on tietoja myös Kaarinan kaupungin kotisivulla www.kaarina.fi/kaavoitus.


Kaarina 11.1.2017

KAARINAN KAUPUNGINHALLITUS

KAARINAN KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA