Tarkenna hakua

Kuulutus 17.10.2018

Kaavakuulutuksia 17.10.2018

Julkisesti nähtävillä: Kalttassuon metsän asemakaava ja Auvaisten laajennuksen länsiosan asemakaava

Vireille tulevat asemakaavat: Eräkadun asemakaavan laajennus ja Herrasniityn päiväkodin asemakaavan muutos

Osallistumiskokous: Ala-Lemun niemen asemakaava


JULKISESTI NÄHTÄVILLÄ

KALTTASSUON METSÄN ASEMAKAAVA

AUVAISTEN LAAJENNUKSEN LÄNSIOSAN ASEMAKAAVA

Kalttassuon metsän asemakaava ja Auvaisten länsiosan asemakaava ovat maankäyttö- ja rakennusasetuksen § 27 mukaisesti julkisesti nähtävillä 17.10-16.11.2018 Kaarinan kaupunginvirastolla osoitteessa Oskarinkatu 4. Mahdolliset muistutukset tulee tehdä kirjallisesti Kaarinan kaupunginhallitukselle osoitettuna viimeistään 16.11.2018 osoitteella PL 12, 20781 Kaarina.

Kalttassuon metsän asemakaavan suunnittelualuetta rajaavat idässä Kalttassuon asuinalue, etelässä Joukahaisenpuisto, lännessä Turun raja ja pohjoisessa Silvolanmetsän tuleva pientaloalue. Suunnittelualue osoitetaan asemakaavassa virkistyskäyttöön.

Auvaisten laajennuksen länsiosan asemakaavan suunnittelualue käsittää Auvaisbergin metsä – tilan (kiinteistötunnus 202-403-1-309) ja sen koilliskulmassa Kaarinan kaupungin omistuksessa olevan pienen alueen. Suunnittelualue rajoittuu koillisessa Auvaisten asuinalueeseen ja luoteessa Herrasniittyyn. Suunnittelualueen itä- ja länsipuolille on vireillä asemakaavojen laatiminen (Kaakkois-Herrasniityn ja Auvaisten laajennusalueen itäosan asemakaavat). Tarkoitus on suunnitella Auvaisten asutusta täydentävä omakotitaloalue. Suunnittelualueen etelä- ja länsiosat kaavoitetaan virkistysalueeksi.


VIREILLE TULEVAT ASEMAKAAVAT

ERÄKADUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

HERRASNIITYN PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Eräkadun asemakaavan laajennuksen ja Herrasniityn päiväkodin asemakaavan muutoksen laatiminen on aloitettu.

Eräkadun asemakaavan laajennuksen suunnittelualue sijaitsee Kultanummen kentän pohjoispuolella olevalla metsäalueella rajoittuen idässä Eräkadun asuntoalueeseen. Asemakaavan tarkoituksena on kaavoittaa uusi pientaloalue Littoisten osayleiskaavan mukaisesti. Eräkadun asemakaavan laajennusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelmat on laadittu.

Herrasniityn päiväkodin asemakaavan muutoksen suunnittelualueena on korttelin 3501 tontti 14. Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti Pyhän Katariinantie, Herrasniitynkatu, Nurminiitynkatu ja erillispientalotontit. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa suunnittelualue yleisten rakennusten korttelialueeksi. Asemakaavan muutos laaditaan nk. kevennetyllä menettelyllä.

 Niitä, jotka katsovat olevansa maankäyttö- ja rakennuslain 62 § tarkoittamia osallisia kaavatöissä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkittyjen lisäksi, pyydetään jättämään yhteystietonsa kaavoitustoimistoon Esko Reinholmille, p. (02) 588 4807 tai email: kaavoitus@kaarina.fi.


OSALLISTUMISKOKOUS

ALA-LEMUN NIEMEN ASEMAKAAVA

Ala-Lemun niemen asemakaavaa koskeva kaikille avoin osallistumiskokous pidetään keskiviikkona 31.10.2018 kello 18.00–20.00 Kaarina-talon kokoushuone Kuusistonsalmessa. Osoite on Lautakunnankatu 4, 2.kerros. Tilaisuudessa keskustellaan kaavaehdotuksesta ja maankäyttösopimuksista.

Suunnittelualue sijaitsee Ala-Lemun niemen lounaiskärjessä. Sitä rajaavat likimääräisesti Ala-Lemun kartanon kiinteistö, Lemunaukkoon rajoittuvat rantakiinteistöt, nk. mattotehdas ja Lemuntie. Asemakaavan tavoitteena on laatia osayleiskaavan mukainen pientaloalue.

Lisätietoja asemakaavoista antaa toimistoarkkitehti Eveliina Eteläkoski, p. 050-373 0763, email: eveliina.etelakoski@kaarina.fi. Kaavoista on tietoja myös Kaarinan kaupungin kotisivulla www.kaarina.fi/kaavoitus.

Kaarina 17.10.2018

KAARINAN KAUPUNGINHALLITUS

KAARINAN KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA


Kaarina-lehti 17.10.2018