Tarkenna hakua

Kuulutus 23.5.2018

Kaavakuulutus 23.5.2018

Julkisesti nähtävillä: Makarlan pohjoisosan asemakaavan muutos

JULKISESTI NÄHTÄVILLÄ

MAKARLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Makarlan pohjoisosan asemakaavan muutos on maankäyttö- ja rakennusasetuksen § 27 mukaisesti julkisesti nähtävillä 23.5. – 25.6.2018 Kaarinan kaupunginvirastolla osoitteessa Oskarinkatu 4 ja Piikkiön yhteispalvelupisteessä osoitteessa Hadvalantie 9. Mahdolliset muistutukset tulee tehdä kirjallisesti Kaarinan kaupunginhallitukselle osoitettuna viimeistään 25.6.2018 osoitteella PL 12, 20781 Kaarina.

Suunnittelualue sijaitsee likimääräisesti Männistöntien, Kalliotien, Alhontien, Palomäentien, Ratatien ja Hietatien rajoittamalla alueella. Asemakaavan muutosalueeseen kuuluu lisäksi osa Makarlan taajaman pohjoispuolella sijaitsevasta Männistönmäestä. Asemakaavan muutoksen tarkoitus on uudistaa nykyinen kaava vastaamaan paremmin alueen todellista tilannetta muun muassa kiinteistörajojen osalta. Taajamarakennetta tiivistetään Alhontien pienen omakotitaloalueen ja Männistöntien välissä.

Lisätietoja asemakaavan muutoksesta antaa kaavasuunnittelija Jani Laasanen, p. 050-373 2658, email: jani.laasanen@kaarina.fi. Kaavoista on tietoja myös Kaarinan kaupungin kotisivulla www.kaarina.fi/kaavoitus.

Kaarina 23.5.2018

KAARINAN KAUPUNGINHALLITUS