Tarkenna hakua

Kuulutus 13.6.2018

Kaavakuulutus 13.6.2018

Luonnoksena nähtävillä: Krossin asemakaavan muutos

Vireille tuleva asemakaava: Topinojan kiertotalouspuiston asemakaava ja asemakaavan muutos

LUONNOKSENA NÄHTÄVILLÄ

KROSSIN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Krossin asemakaavan muutos on luonnoksena nähtävillä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti 13.- 28.6.2018 Kaarinan kaupunginvirastolla osoitteessa Oskarinkatu 4. Kaavaluonnosta koskevia mielipiteitä voi esittää kirjallisesti tai suullisesti kaavoitustoimistoon. Kirjalliset huomautukset tulee jättää 28.6.2018 mennessä osoitteella Kaarinan kaupunki, kaavoitus, PL 12, 20781 Kaarina.

Suunnittelualue käsittää korttelit 4032 ja 4035 sekä niiden välissä olevan virkistysalueen Laasmäenkadun ja Autoilijankadun kulmassa ja osan Laasmäenkadun pohjoispuolella olevasta korttelista 4031. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on yhdistää korttelit 4032 ja 4035 yhtenäiseksi yritysalueeksi osayleiskaavan mukaisella tavalla.

VIREILLE TULEVA ASEMAKAAVA

TOPINOJAN KIERTOTALOUSPUISTON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Topinojan kiertotalouspuiston asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatiminen on aloitettu. Asemakaava-alue sijaitsee pääosin Turun kaupungin puolella ja kaava laaditaan Turun kaupungin toimesta. Kaarinan kaupungin puolella suunnittelualue sijaitsee likimääräisesti Turun kaupungin rajan, Turun kehätien ja Linnavuoren kallion rajoittamalla alueella. Asemakaavan tavoitteena on tukea Topinojan jätekeskuksen alueen muuttamista kiertotalouteen painottuvaksi kokonaisuudeksi.

Asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu.

Niitä, jotka katsovat olevansa maankäyttö- ja rakennuslain 62 § tarkoittamia osallisia kaavatyössä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkittyjen lisäksi, pyydetään jättämään yhteystietonsa Turun kaupungin kaavoitukseen kaavoitusarkkitehti Jani Eteläkoskelle, p. 050 310 1646 tai email: etunimi.sukunimi@turku.fi.

Lisätietoja asemakaavoista antaa kaavasuunnittelija Jani Laasanen, p. 050-373 2658, email: jani.laasanen@kaarina.fi. Kaavoista on tietoja myös Kaarinan kaupungin kotisivulla www.kaarina.fi/kaavoitus.

Kaarina 13.6.2018

KAARINAN KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA