Tarkenna hakua

Kuulutus 12.9.2018

Kaavakuulutus 12.9.2018

JULKISESTI NÄHTÄVILLÄ: KALTTASSUON ASEMAKAAVAN TÄYDENNYS

VIREILLE TULEVA ASEMAKAAVA: SORRON ASEMAKAAVAN MUUTOS

JULKISESTI NÄHTÄVILLÄ

KALTTASSUON ASEMAKAAVAN TÄYDENNYS

Kalttassuon asemakaavan täydennys on maankäyttö- ja rakennusasetuksen § 27 mukaisesti julkisesti nähtävillä 12.9 - 12.10.2018 Kaarinan kaupunginvirastolla osoitteessa Oskarinkatu 4. Mahdolliset muistutukset tulee tehdä kirjallisesti Kaarinan kaupunginhallitukselle osoitettuna viimeistään 12.10.2018 osoitteella PL 12, 20781 Kaarina.

Kalttassuon asemakaavan täydennyksen suunnittelualue sijaitsee likimääräisesti Kaarinantien, Kalevalankadun sekä kortteleiden 2119, 2208 ja 2209 rajoittamalla alueella. Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa Kaarinantien ja Kalttassuon asuntoalueen välinen kaavoittamaton metsä lähivirkistysalueeksi ja osoittaa alueella sijaitsevat keskeiset ulkoilureitit.

VIREILLE TULEVA ASEMAKAAVA

SORRON ASEMAKAAVAN MUUTOS

Sorron asemakaavan muutoksen laatiminen on aloitettu. Suunnittelualue sijaitsee likimääräisesti Rakentajantien, Sorron rakennetun asuntoalueen, Turku-Helsinki –moottoritien ja Keskusliikuntapuistolta pohjoiseen johtavan virkistysalueen rajoittamalla alueella. Tavoitteena on kaavoittaa suunnittelualue osayleiskaavan mukaisesti pientaloalueeksi ja virkistysalueeksi.

Asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu.

Niitä, jotka katsovat olevansa maankäyttö- ja rakennuslain 62 § tarkoittamia osallisia kaavatöissä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkittyjen lisäksi, pyydetään jättämään yhteystietonsa kaavoitustoimistoon Esko Reinholmille, p. (02) 588 4807 tai email: kaavoitus@kaarina.fi.

Lisätietoja asemakaavoista antaa kaavasuunnittelija Jani Laasanen, p. 050-373 2658, email: jani.laasanen@kaarina.fi. Kaavoista on tietoja myös Kaarinan kaupungin kotisivulla www.kaarina.fi/kaavoitus.

Kaarina 12.9.2018

KAARINAN KAUPUNGINHALLITUS

KAARINAN KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA