Tarkenna hakua

Kuulutus 3.10.2018

Kaavakuulutus 3.10.2018

Luonnoksena nähtävillä: Makarlan eteläosan asemakaavan muutoksen vaihtoehdot

Vireille tuleva asemakaava: Toivonlinnan asemakaavan muutos

LUONNOKSENA NÄHTÄVILLÄ

MAKARLAN ETELÄOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VAIHTOEHDOT

Makarlan eteläosan asemakaavan muutoksen vaihtoehdot ovat osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti luonnoksena nähtävillä 3. - 24.10.2018 Kaarinan kaupunginvirastolla osoitteessa Oskarinkatu 4. Vaihtoehtoja koskevia mielipiteitä voi esittää kirjallisesti tai suullisesti kaavoitustoimistoon. Kirjalliset mielipiteet tulee jättää 24.10.2018 mennessä osoitteella Kaarinan kaupunki, kaavoitus, PL 12, 20781 Kaarina.

Makarlan eteläosan asemakaavan muutoksen suunnittelualuetta rajoittavat Männistöntie, rautatie ja Turun kehätie. Asemakaavan muutoksessa tutkitaan maankäytön toteuttamismahdollisuuksia nykyisen asemakaavan mukaisten rakentamattomien tonttien ja niille johtavien rakentamattomien katujen osalta. Lisäksi asemakaavan muutoksen yhteydessä tehdään tonteilla kiinteistöteknisiä tarkistuksia rajojen osalta. Makarlan eteläosan asemakaavan muutoksen vaihtoehto 1 perustuu voimassa olevaan asemakaavaan. Alueen keskelle rakennetaan uusi katuyhteys Männistöntieltä, jolloin nykyisen asemakaavan mukaiset omakotitontit on mahdollista rakentaa. Vaihtoehdossa 2 luovutaan kadun rakentamisesta kokonaan ja kaupunki lunastaa rakentamattomat tontit virkistysalueeksi.

VIREILLE TULEVA ASEMAKAAVA

TOIVONLINNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Toivonlinnan asemakaavan muutoksen laatiminen on aloitettu. Suunnittelualue käsittää Suomen Adventtikirkon omistaman Toivonlinnan koulun asemakaavoitetun alueen Toivonlinnantien päässä Piikkiössä. Asemakaavan tavoitteena on uudistaa vanhentunut asemakaava siten, että alueella voi koulun lisäksi olla jossain määrin pientaloasumista.

Asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu.

Niitä, jotka katsovat olevansa maankäyttö- ja rakennuslain 62 § tarkoittamia osallisia kaavatyössä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkittyjen lisäksi, pyydetään jättämään yhteystietonsa kaavoitustoimistoon Esko Reinholmille, p. (02) 588 4807 tai email: kaavoitus@kaarina.fi.

Lisätietoja asemakaavoista antaa kaavasuunnittelija Jani Laasanen, p. 050-373 2658, email: jani.laasanen@kaarina.fi. Kaavoista on tietoja myös Kaarinan kaupungin kotisivulla www.kaarina.fi/kaavoitus.

Kaarina 3.10.2018

KAARINAN KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA