Tarkenna hakua

Kuulutus 22.8.2018

Kaavakuulutuksia 22.8.2018

Julkisesti nähtävillä: Paltan asemakaava ja Vairion asemakaava


JULKISESTI NÄHTÄVILLÄ

PALTAN ASEMAKAAVA

VAIRION ASEMAKAAVA

Paltan asemakaava ja Vairion asemakaava ovat maankäyttö- ja rakennusasetuksen § 27 mukaisesti julkisesti nähtävillä 22.8 - 21.9.2018 Kaarinan kaupunginvirastolla osoitteessa Oskarinkatu 4. Mahdolliset muistutukset tulee tehdä kirjallisesti Kaarinan kaupunginhallitukselle osoitettuna viimeistään 21.9.2018 osoitteella PL 12, 20781 Kaarina.

Paltan asemakaavan suunnittelualueeseen kuuluvat Pellonpääntien ja Paltantien eteläosan läheiset metsäalueet sekä osa niiden eteläpuolella olevasta peltoalueesta. Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti Verkakaari, Vanhanunnantie, Tammirinne, Paltantie, peltoalueen keskellä oleva pohjois-eteläsuuntainen kiinteistöraja, Lakarin kaatopaikka-alueen pohjoispuolinen metsä, Pellonpääntien eteläpuolella oleva metsäsaareke ja Pellonpääntien alkupään asuinkiinteistöt. Tarkoitus on suunnitella osayleiskaavan mukainen uusi omakotitaloalue.

Vairion asemakaavan suunnittelualue sijaitsee likimääräisesti Uudenmaantien, Vairiontien, Revontulenkadun, Ukkoskadun, Kinoskadun ja Hulkkiontien rajoittamalla alueella. Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa Kesämäen taajamassa sijaitseva kaavoittamaton alue Voivalan osayleiskaavan mukaisesti pientaloalueeksi.

Lisätietoja Paltan asemakaavasta antaa toimistoarkkitehti Eveliina Eteläkoski, p. 050-373 0763, email: eveliina.etelakoski@kaarina.fi ja Vairion asemakaavasta kaavasuunnittelija Jani Laasanen, p. 050-373 2658, email: jani.laasanen@kaarina.fi. Kaavoista on tietoja myös Kaarinan kaupungin kotisivulla www.kaarina.fi/kaavoitus.


Kaarina 22.8.2018

KAARINAN KAUPUNGINHALLITUS


Kaarina-lehti 22.8.2018