Tarkenna hakua

Kuulutus 28.9.2018

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava

Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.6.2018 taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan ja maakuntahallitus on päätöksellään 27.8.2018 maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti määrännyt kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Vaihemaakuntakaava kumoaa voimassa olevista maakuntakaavoista merkinnät, jotka on kuvattu kaava-asiakirjoissa.

Maakuntavaltuuston ja -hallituksen päätökset sekä kaavamateriaalit ovat nähtävissä Varsinais-Suomen liiton virastossa, os. Ratapihankatu 36, Turku, 28.9.–29.10.2018 välisenä aikana viraston aukioloaikojen
mukaisesti sekä Varsinais-Suomen kunnissa. Kaavakartta määräyksineen on lähetetty alueen kuntiin ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 §:n mukaisille tahoille. 

Lisätietoja antavat:
suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056
maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, puh. 044 030 4071
erikoissuunnittelija Mari Sinn, puh. 045 807 8969


VARSINAIS-SUOMEN LIITTO