Tarkenna hakua

KAARINAN KEHITYS OY

 Kaarinan Kehitys Oy on Kaarinan elinkeinoyhtiö.

Tehtävät

  • olla aktiivisesti yhteydessä kaarinalaisiin yrityksiin ja saada näiltä palautetta ja kehittämisehdotuksia. Näin kaupunki, yrittäjäyhdistys sekä muut yrityspalveluorganisaatiot voivat kehittää nykyisiä tuotteitaan ja palvelujaan ja luoda uusia palveluja sekä kasvattaa asiakastyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta.
  • toimia kaupunkiin sijoittuvien yritysten neuvottelukumppanina yhdessä kaupungin viranhaltijoiden kanssa ja aktiivisesti etsiä Kaarinaan sopivia yrityksiä
  • auttaa kaarinalaisia yrityksiä verkostoitumaan
  • organisoida yrityksille suunnattuja tapahtumia
  • toteuttaa kaupungin elinkeinopolitiikkaa ja avustaa elinkeinopoliittisen ohjelman laadinnassa
  • huolehtia yritysalueiden maankäyttöohjelman päivittämistyöstä

Pitkän tähtäimen visiomme on seuraava:

1.  Vire

Kaarinaan saadaan aikaiseksi positiivinen vire, yrittäjien tyytyväisyys kaupunkiin ja lähialueen palveluihin on korkea. Yritysten keskinäinen tunnettuus on hyvä. Yritystoiminta-alueilla on toimiva infrastruktuuri ja monipuolinen, houkutteleva yritysrakenne. Kaarinassa oleva yritysten osaaminen tunnetaan seudun ulkopuolella.  Kaarinalaiset yritykset toimivat kaupungin suosittelijoina. Kaupungin yrityksiä palvelevat virkamiehet mieltävät tekevänsä elinkeinopolitiikkaa. ”Jokainen kaupungin työntekijä on myös  elinkeinoasiamies.”

2.  Yrityskehitys

Yhteistyössä kiinteistösijoittajien kanssa rakennetaan Kaarinaan ja sen profiiliin sopivia toimitilakonsepteja. Yrittäjyyden ja yritysten tukemiseen ja kehittämiseen on syntynyt toimiva ydinverkosto yhdessä kaupungin, yrittäjien ja oppilaitosten kesken.  Yhteistyö ja työnjako seudullisten palvelujen kanssa toimii saumattomasti.

3. Vaikuttavuus

Kaarinassa sijaitsevien yritysten määrä kasvaa ja yritykset kasvavat, mikä merkitsee myös työpaikkojen määrän ja verotulojen kasvua.

Tapa toimia

Kaarinan Kehitys Oy:n toimintamalli on kevyt. Yhtiöllä on kolme vakituista työntekijää, yritysasiamies, markkinointipäällikkö ja toimistosihteeri. Tehokas ja keskeisistä henkilöistä koostuva hallitus takaa, että asiat saadaan eteenpäin ja toteutukseen.