Tarkenna hakua

Tiedote 13.3.2020

Koronavirustilanteeseen varautumisen vuoksi tehtäviä muutoksia kaupungin palveluissa

Päivitetty 31.3.2020 klo 12.15. På svenska - se nedan / In English, please see below.

Kaarinan kaupunki seuraa tiiviisti koronavirustilanteen kehittymistä. Olemme jo tehneet ennakoivia toimia kuntalaisten turvallisuuden varmistamiseksi. Kaarina on myös sulkenut kaikki valtioneuvoston linjaamat toiminnot. Muilta osin toiminta yksiköissämme jatkuu toistaiseksi normaalisti. Päivitämme tätä tiedotetta tarpeen mukaan.

CLICK HERE TO TRANSLATE THIS PAGE INTO YOUR LANGUAGE

Translation may not be 100% accurate of the original content.

Olemme ohjeistaneet yksiköitämme koronaviruksen leviämisen ja tartuntojen varalta. Olemme informoineet henkilöstöä koronaviruksesta ja sen tartuntatavoista, tehostaneet käsihygieniaa sekä muistuttaneet yskimishygieniasta. Noudatamme sosiaalipalveluissa THL:n ohjeita tartuntatautien ehkäisyyn.

Kaarinan kaupunki on varautunut koronavirustartuntoihin yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Tartuntojen ehkäisemiseksi lapsiperheitä ja opiskelijoita ohjeistetaan varautumaan muutoksiin päivähoidossa ja koulutyössä. Myös Kaarinan kaupungin työntekijöiden matkustamiseen ja etätyöskentelyyn liittyviä ohjeistuksia on tarkennettu.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tapahtuu muutoksia, joilla pyrimme turvaamaan erityisesti ikääntyneiden tai perussairauksien sairastavien turvallisuuden.

Terveyspalvelut

 • Kaarinan terveyskeskuksessa on käynnistetty päivystysiltavastaanotto Tyksin päivystyksen ruuhkan purkamiseksi toistaiseksi ma–to klo 20 saakka. Viikonlopuille (la–su) kevyt ruuhkanpurku klo 10–14.
  • Soita aina ajanvarausnumeroon 02 588 2600 ennen lähtöäsi päivystykseen!
  • Ilta- ja viikonloppupäivystyksessä EI HOIDETA koronatautiepäilyjä, nämä ohjataan toistaiseksi tarvittaessa ilta-aikaan Tyksiin.
  • Kaikki infektiopotilaat keskitetään pääterveysaseman infektiovastaanotolle. Littoisten ja Piikkiön terveysasemilla ei oteta vastaan infektiopotilaita.
 • Kaarinan terveyskeskussairaalan vuodeosastoilla vierailua on rajoitettu.
 • Neuvolatoimintaa on supistettu:
  • Vain raskaana olevat ja lapset yhden vuoden ikään tarkastetaan, muut ikäkausitarkastukset siirretään myöhempään ajankohtaan. Ryhmät perutaan. Jo varattuja aikoja ei peruta toistaiseksi.
  • Avoneuvolatoiminta on suljettu toistaiseksi. Tarvittavat kontrollikäynnit ja rokotukset hoidetaan ajanvarauksella.
  • Pyrimme rajaamaan asiakkaiden määrän toimitiloissa mahdollisimman vähäiseen tartuntariskien minimoimiseksi. Tästä syystä äitiys- ja ehkäisyneuvolakäynneille on saavuttava yksin aina kun se vain on mahdollista ja lastenneuvolaan vain yhden huoltajan kanssa. Samoin ohjeistuksin toimitaan myös kouluterveydenhuollossa, puhe- ja toimintaterapiakäynneillä sekä psykologin vastaanotolle tultaessa.
 • Kiireetön hammashoito on lopetettu toistaiseksi Kaarinan pääterveysasemalla, Littoisten terveysasemalla ja Piikkiön terveysasemalla. Uusia hoitoaikoja ei tällä hetkellä anneta. Hammaspäivystys toimii Kaarinan Pääterveysasemalla klo 8–16. Aika tulee varata puhelinnumerosta 02 588 2200. Päivystyksessä annetaan ensiapuluonteista hoitoa. Ilmoitathan, jos sinulla on flunssaoireita tai olet ollut lähikontaktissa koronavirusinfektioon sairastuneeseen.

Ikääntyneiden palvelut

 • Palvelutori Eerikin asiakasvastaanotto on suljettu. Asiakasneuvonnan puhelinaika on ma–pe klo 9–13, puh. 050 512 9150.
 • Tietoja kotiin kuljetettavista kauppa- ja ateriapalveluista Palvelutorin Eerikin asiakasneuvonnasta tai Palvelutori Eerikin nettisivuilta.
 • Ikäihmisten maakunnallinen ohjaus- ja neuvontapuhelin palvelee ma-pe klo 9-15, puh. 02 262 6164.
 • Vierailut ikääntyneiden hoivakodeissa on kielletty. Vierailujen sijaan suosittelemme läheisille puhelinsoittoja.
 • Kotihoidon ja kotihoidon omaishoidon osalta suositellaan, että omaiset ja läheiset ovat mieluummin yhteydessä puhelimitse kotihoidon asiakkaaseen kuin vierailuina.
 • Päivätoimintayksiköt (Hovirinta, Tupasvilla ja Värttinä) on suljettu toistaiseksi.
 • Uusia tilapäisen hoidon varauksia ei toistaiseksi oteta vastaan hoivayksiköissä (Visiitti, Tupasvilla ja Kaarinakoti).
 • Visiitin kuntosalitoiminta on suljettu toistaiseksi.
 • Kaarinan omaishoitopilotin perhehoitaja kotiin -palvelun toteutus on keskeytetty.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

 • Monitoimintakeskus Tikli on suljettu toistaiseksi.
 • Asiakastapaamisissa ja verkostotapaamisissa hyödynnämme etätyövälineitä mahdollisuuksien mukaan.
 • Asiakastapaamisten turvallisuuden varmistamiseksi asiakkaisiin otetaan yhteyttä ennen toimisto- tai kotitapaamista.
 • Perhekahvilat ja muut ryhmätapaamiset ovat tauolla toistaiseksi.
 • Vammaispalveluiden ohjaus- ja neuvontapuhelin on avoinna arkisin klo 9–14. Palvelu toimii numerossa 050 373 2857.
 • Poikkeusolosuhteiden aikana lapsiperheiden palveluihin liittyvissä asioissa puh. 050 373 2592 puhelinaikaa on pidennetty ajalle arkisin klo 8.30-15

Lisätietoja

 • Johtava ylilääkäri Erkki Tuomaala, p. 050 595 4003
 • Ikäihmisten palvelujohtaja Seija Sjöblom, p. 050 373 2526
 • Perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Emilia Heikkilä, p. 050 373 2563
 • Sosiaali- ja terveysjohtaja Mikko Pakarinen, p. 050 512 9270

Varhaiskasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Suositus kuitenkin on, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajia tiedotetaan tarkemmin Wilman ja sähköpostin kautta.

Perusopetus

Koulujen tilat on suljettu 18.3.–13.5.2020 ja lähiopetus niissä keskeytetty. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä.

Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1–3 luokkien lähiopetus. Suositus kuitenkin on, että lapsi tai nuori jää kotiin, jos siihen on mahdollisuus.

Perusopetusta koskeva tarkempi tiedottaminen tapahtuu Wilman kautta.

Lukiokoulutus

Lukiokoulutus järjestetään etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Tarkempi ohjeistus tätä koskien annetaan Wilman kautta.

Ylioppilastutkinto etenee tiivistetyssä aikataulussa, josta YTL ja opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottivat perjantaina 13.3.2020.

Poissaolo päivähoidosta tai koulusta

Ulkomailta palaavat lapset ja nuoret ohjeistetaan olemaan pois päivähoidosta tai koulusta matkaa seuraavien 14 vuorokauden ajan. Ulkomailta palaavan lapsen tai nuoren huoltajan on matkalta palattuaan otettava yhteyttä huollettavansa päivähoitoyksikköön tai koulun rehtoriin, jotta yksikkö tietää varautua tilanteeseen. Ulkomaanmatkoilla tarkoitetaan myös ulkomaille ja Ahvenanmaalle suuntautuvia laivaristeilyjä.

Tapahtumat, retket ja leirikoulut

Kaarinan kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion kaikki leirikoulut, luokkaretket, opintomatkat ja vastaavat perutaan toistaiseksi. Myöskään vierailijoita ei oteta vastaan tällä ajanjaksolla.

Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen alaisten yksiköiden on vältettävä arkityössään tarpeetonta kokoontumista. Urheilukilpailut, discot, vanhempainillat ja vastaavat kokoontumiset perutaan toistaiseksi.

Liikuntatunneilla suositaan ulkoliikuntaa. Uimahallikäynnit ovat tauolla toistaiseksi.

Ei sairaana päivähoitoon tai kouluun

Sairaana tulee jäädä kotiin ja palata päivähoitoon/kouluun vasta tervehdyttyään. Hyvä käsihygienia on edelleen ensiarvoisen tärkeää.

Terveydenhuollon suuren kuormituksen vuoksi toivotaan, etteivät hyväkuntoiset hengitystie-oireiset ottaisi yhteyttä neuvontapuhelimiin, vaan katsoisivat ohjeita terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin verkkosivuilta. Jos kuitenkin yleistila laskee, on oltava yhteydessä terveyskeskuksen neuvontapuhelimeen.

Liikuntakerho Heiluri ja leikkipuistotoiminta

Toiminta keskeytetään toistaiseksi.

Tiedotus

Kouluissa ohjeistamme huoltajia tilanteesta Wilman kautta. Varhaiskasvatuksen tiedottaminen tapahtuu totuttuja kanavia käyttäen (Wilma, sähköposti ja puhelin).

Lisätietoja

 • kunkin yksikön rehtori (lapsenne kouluarkea koskevissa asioissa)
 • kunkin varhaiskasvatusyksikön johtaja, perhepäivähoidon ohjaajat (lapsenne päivähoitoa koskevissa asioissa)
 • vs. johtava rehtori Emmi Virtanen, p. 050 471 0874
 • varhaiskasvatusjohtaja Päivi Kemppainen, p. 050 373 2524
 • sivistysjohtaja Elina Heikkilä, p. 050 373 2568

Vapaa-ajanpalvelut

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden tapahtumat, näyttelyt ja yleisötilaisuudet on peruttu 31.5.2020 asti. Kaikki Kaarinan kaupungin kulttuuritapahtumat siirretään mahdollisuuksien mukaan syksylle ja verkkoon. 

Kirjaston toimipisteet ovat suljettuina 18.3.–13.5.2020. Kaarinan pääkirjastoon saa yhteyden arkisin klo 9–16 puh. 02 588 4400 tai sähköpostitse paakirjasto@kaarina.fi. Kiinnioloaikana lainoissa ei ole eräpäiviä, eikä maksuja synny. Verkkokirjasto osoitteessa vaski.finna.fi palvelee normaalisti.

Palvelupiste Fiskari palvelee Kaarina-talossa arkisin klo 9–16. Kaarina-talo on suljettu muulta yleisöasioinnilta, eikä talon tiloja voi varata toistaiseksi. Palvelupisteeseen pääsee soittamalla ovikelloa tai varaamalla ajan puh. 02 588 4010. Palvelupisteiden sähköpostiosoite on palvelupiste@kaarina.fi. Piikkiön palvelupiste on suljettu.

Lisätietoja asiasta kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Ritva Nurminoro, p. 050 373 2742

Nuorisotilat ovat kiinni toistaiseksi. Nuorisopalveluiden leirit ja tapahtumat on peruttu Lisätietoja asiasta vs. nuorisopalvelujohtaja Leena Miettinen, p. 050 511 4994.

Kansalaisopiston käynnissä olevat kurssit on keskeytetty ja tulevat kurssit on peruttu kevään ajalta. Kurssimaksut hyvitetään osallistujille. Toivomme tähän asiaan liittyvät yhteydenotot sähköpostitse, kansalaisopisto@kaarina.fi. Kertokaa postissa tilinumeronne sekä kurssin, johon osallistutte. Lisätietoja asiasta suunnittelijaopettaja Juha Nummelin, p. 050 314 6118.

Kaupungin ulkopuolisille tapahtumien järjestäjille ei toistaiseksi myönnetä uusia tilavarauksia kaupungin tiloihin. Aiemmin tehdyt varaukset perutaan.

Liikunta- ja viherpalvelut

Kaikki kaupungin tarjoamat liikunnan ohjauspalvelut ja kaikki ohjatut liikunnat on peruttu toistaiseksi.

Lasten Lystikäs ja Mini Lystikäs–tapahtumat sekä Erityislasten liikuntamaat on peruttu koko kevään osalta.

Uimahalli, Vapari, Kuntokoulu Kaarina ja Visiitin kuntosali on suljettu.

Kaikki muutkin kaupungin sisäliikuntapaikat (mukaan lukien kuntosalit, ulkoliikunnan huoltotilat)on suljettu.

Lisätietoja

 • Tekninen johtaja Jyrki Haapasaari, p. 040 507 0238
 • Viheraluepäällikkö Ossi Vesalainen, p. 050 373 2414

Toimielinten kokoukset

Kaupungin toimielinten kokoukset pidetään toistaiseksi suunnitellusti ja pääosin etäyhteyksillä. Kokouksiin ei tule osallistua sairaana ja tarvittaessa tulee kutsua varajäsen tilalle. Myös käsihygieniaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Seminaarit, työpajat ja muut vastaavat harkinnanvaraiset luottamushenkilöille tarkoitetut tilaisuudet perutaan.

Lisätietoja

 • Hallintojohtaja Päivi Antola, p. 050 5415 160
 • Kaupunginjohtaja Harri Virta, p. 050 3732 400

Kirjaamo

Kirjaamolle osoitettu paperiposti pyydetään toimittamaan palvelupiste Fiskariin.

Lisätiedot hallintojohtaja Päivi Antola, p. 050 5415 160

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu

Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelutoimistot ovat asiakkailta suljettu. Asiakkaita palvellaan puhelimitse tai sähköpostitse klo 9–15.

Henkilöstö työskentelee etä- ja toimistoympäristöissä, jonka johdosta kaikki ohjelmistot eivät toimi normaalisti ja saattavat rajoittaa palvelua. Myös osa toiminnoista toimii rajoitetusti.

Yhteydenotot ensisijaisesti henkilöiden suoriin puhelinnumeroihin ja sähköposteihin. Yhteisenä päivystävänä puhelimena toimii puh. 02 588 4816.

Rajoitetusti toimivat palvelut:

 • Vain välttämättömät katselmukset suoritetaan ja tarkastajalle tulee mahdollistaa normaalia suurempi varoetäisyys muihin ihmisiin.
 • Suunnittelukokouksia tai vastaavia ei järjestetä.
 • Toimitettavat asiakirjat: Toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti suoraan ko. henkilön sähköpostiin, toissijaisesti sähköposteihin rakennusvalvonta@kaarina.fi ja ymparisto@kaarina.fi.

Paperisia asiakirjoja, esimerkiksi lupa- ja erityissuunnitelmasarjat, on mahdollista toimittaa Kaarinan kaupungin postilaatikkoon (Oskarintalo, B-rapun ulkopuolella Pyhän Katariinan tien puolella) tai myös rakennusvalvontatoimiston ovessa olevan luukun kautta.

Arkistotilattujen asiakirjojen katselumahdollisuutta ei pystytä järjestämään.

Muut palvelut

Pontela on suljettu. Lisätietoja: 

 • Hallintojohtaja Päivi Antola, p. 050 5415 160

Lisätietoja koronaviruksesta

Yleisiä hygieniaohjeita

Käsihygienia ja yskiminen (THL) 

 

Information om förändringar i stadens tjänster med anledning av coronavirus

(Uppdaterad 31.3.2020 kl. 12.15). S:t Karins följer noga utvecklingen av situationen gällande coronaviruset. Vi har vidtagit preventiva åtgärder för att säkerställa invånarnas säkerhet. S:t Karins kommer att stänga alla funktioner enligt statsrådets riktlinjer, fr.o.m. 18.3. I övrigt kommer våra enheter att fortsätta att fungera normalt tillsvidare. Informationen uppdateras vid behov. Eftersom situationen ändras snabbt lönar det sig att kontrollera den finska informationen för aktuella uppgifter. 

Vi har gett anvisningar till våra enheter mot spridning och infektion av coronavirus. Vi har informerat personalen om coronavirus och hur det sprids, vidtagit extra åtgärder för bättre handhygien samt påmint om det rätta sättet att hosta. Inom våra socialtjänster följer vi Institutet för hälsa och välfärds (THL) riktlinjer för förebyggande av smittsamma sjukdomar. 

Staden har förberett sig för coronavirusets spridning i samarbete med Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. För att förhindra spridningen av coronaviruset uppmanas barnfamiljer och studeranden att förbereda sig för att verksamheten i stadens daghem och skolor kan ändras. Också anvisningarna för resor och distansarbete för stadens anställda har uppdaterats. 

Social- och hälsovårdstjänster

Inom social- och hälsovårdstjänster görs vissa ändringar för att skydda i synnerhet äldre personer och personer med underliggande sjukdomar.

Hälsovårdstjänster

Hälsovårdscentralen i S:t Karins har öppnat en kvällsjour för att avlasta köerna till ÅUCS jour. Jouren är öppen tillsvidare,  må-to till kl. 20. Under helger (lö-sö) har jouren öppet kl. 10-14.

Ring alltid tidsbeställningen 02 588 2600 innan du går till jouren!

Jourmottagningen sköter INTE coronavirusmisstänkta, utan de ombeds tillsvidare vid behov söka sig till ÅUCS kvällstid.

Alla infektionspatienter sköts centralt i S:t Karins hälsocentral. Hälsocentralerna i Pikis och Littois tar inte emot infektionspatienter.

Besöken till S:t Karins hälsovårdscentralens bäddavdelning begränsas.

Rådgivningsverksamheten begränsas: 

 • Endast gravida kvinnor och spädbarn som är under 6 månader kontrolleras, andra ålderskontroller skjuts upp. Grupper ställs in. Redan bokade tider kommer inte att inställas för tillfället.
 • Den öppna rådgivningen är stängd tillsvidare. Nödvändiga kontrollbesök och vaccinationer endast med tidsbeställning.
 • För att minimera smittorisken försöker vi begränsa antalet klienter. Därför bör man om möjligt komma ensam till mödra- och familjerådgivningen och till barnrådgivningen med endast en förälder. Detsamma gäller skolhälsovård, talterapi och psykologmottagning. 

Tjänster för äldre

 • Kundmottagningen i Palvelutori Eerikki är stängd. Kundrådgivning per telefon må-fre kl. 9-13, tel. 050 512 9150.
 • Information om hemkörning av mat och butiksvaror fås från Palvelutori Eerikkis telefonrådgivning eller på hemsidan (på finska)
 • Telefonnummer för kund- och servicehandledning för äldre personer I Egentliga Finland  02 262 6174, öppet vardagar kl. 9-12.  
 • Besök i vårdhemmen förbjudna. I stället för besök rekommenderar vi att ni ringer era anhöriga.
 • För hemvård och anhörigvård i anslutning till hemvård är rekommendationen att anhöriga hellre kontaktar hemvårdsklienten per telefon i stället för besök.
 • Dagcenterenheterna (Hovirinta, Tupasvilla och Värttinä) är stängda tillsvidare.
 • Nya klienter för avlastningsvård tas inte emot för tillfället (Visiitti, Tupasvilla och Kaarinakoti).
 • Gymmet i Visiitti är stängt tillsvidare.
 • S:t Karins egenvårdarpilotprojekt Perhehoitaja kotiin har avbrutits.

Familje- och socialtjänster

 • Monitoimikeskus Tikli håller stängt tillsvidare.
 • På våra kundmottagningar använder vi distanskommunikationsverktyg i mån av möjlighet.  
 • Familje- och socialtjänstens klienter kontaktas innan hembesök eller mottagning.
 • Familjecaféer och andra gruppträffar ställs in tillsvidare.
 • Telefonrådgivning för handikapptjänster vardagar kl. 9-14 på tel. 050 373 2857.
 • Under undantagstiden har telefonrådgivningen för barnfamiljer på tel. 050 373 2592 förlängts till vardagar kl. 8.30-15.

Ytterligare upplysningar

 • ledande överläkare Erkki Tuomaala, tel. 050 595 4003
 • direktör för äldreomsorg Seija Sjöblom, tel. 050 373 2526
 • direktör för familje- och socialtjänster Emilia Heikkilä, tel. 050 373 2563
 • social- och hälsovårdsdirektör Mikko Pakarinen, tel. 050 512 9270

Småbarnspedagogik och utbildning

Småbarnsfostran och förskola

Verksamhetsenheterna inom småbarnspedagogiken hålls i drift och den förskoleundervisning som ordnas i anslutning till dem fortsätter. På detta sätt tryggas tillgången till småbarnspedagogik för barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion och görs det möjligt för föräldrarna att fortsätta arbeta. Rekommendationen är att de föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma ska göra det.

Föräldrar till barn inom småbarnspedagogiken informeras via Wilma och e-post.

Grundskola

Skolornas lokaler stängs 18.3.-13.5.2020 och närundervisningen avbryts. Undervisning och handledning ordnas på alternativa sätt. Nödvändiga beslut om elevspecifika specialarrangemang görs i skolorna.

Undantagsvis ordnas dock sådan förskoleundervisning samt närundervisning i årskurs 1–3. Rekommendationen är att eleven stannar hemma om det bara är möjligt.

Information angående grundskolan fås via Wilma.

Gymnasiet

Undervisningen i gymnasiet ordnas som distansstudier med hjälp av digitala lärandemiljöer och lärandelösningar samt vid behov självständiga studier. Mer information fås via Wilma.

Proven i studentexamen ordnas enligt den komprimerade tidsram som publicerades den 13 mars 2020 senast den 23 mars 2020.

Frånvaro från dagvården eller skolan

De elever som återvänder från utlandet bör stanna hemma från dagvård eller skola i 14 dagar. Vårdnadshavaren till en elev som återvänt från en utlandsresa måste kontakta barnets/elevens dagvårdsenhet eller skolans rektor så att enheten är informerad om situationen. Med utlandsresa avses här även kryssningar till utlandet eller Åland.

Evenemang, utfärder och lägerskolor

Alla lägerskolor, klassresor, studieresor och motsvarande inom S:t Karins småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning ställs in tillsvidare. Inte heller besökare tas emot under denna period.
Enheter som lyder under småbarnspedagogik och utbildning ska i sitt dagliga arbete undvika onödiga möten eller sammankomster. Idrottstävlingar, diskon, föräldrakvällar och motsvarande ställs in tillsvidare.
På gymnastiklektioner föredras utomhusaktiviteter. Simhallsbesöken är tillsvidare inställda.  

Sjuka barn ska inte gå till dagvården eller skolan

Sjuka personer ska stanna hemma och återvända till daghem/skola först efter att de blivit friska. God handhygien är fortfarande ytterst viktigt.

På grund av den höga arbetsbelastningen inom hälso- och sjukvården önskar man att de med symptom i luftvägar men som ändå är i gott skick inte ska kontakta telefonrådgivningen utan i stället gå in på hälsocentralernas och sjukhusdistriktets webbplatser och bekanta sig med anvisningarna där. Men om det allmänna hälsotillståndet försvagas, bör man kontakta hälsovårdscentralens telefonrådgivning.

Liikuntakerho Heiluri och lekparker

Verksamheten är inställd tillsvidare.

Information

Skolorna håller vårdnadshavare ajour om situationen genom Wilma. Inom småbarnspedagogiken använder vi de bekanta kommunikationskanalerna (Wilma, e-post och telefon).

Ytterligare upplysningar

 • skolans rektor (i frågor som rör barnets skolvardag)
 • småbarnpedagogikens enhetschef, familjedagvårdsledare (i frågor som rör barnets dagvård)
 • vik. ledande rektor Emmi Virtanen, tel. 050 471 0874
 • direktör för småbarnsfostran Päivi Kemppainen, tel. 050 373 2524
 • bildningsdirektör Elina Heikkilä, tel. 050 373 2568

Fritidstjänster

Kultur- och biblioteksevenemang, utställningar och publikevenemang är inställda till 31.5.2020. Alla S:t Karins stads kulturevenemang är i mån av möjlighet flyttade till hösten eller nätet.

Biblioteken är stängda 18.3.-13.5.2020. Kontakt med S:t Karins huvudbibliotek fås vardagar kl. 9-16 på tel. 02 588 4400 eller per e-post paakirjasto@kaarina.fi. Förfallodagar flyttas framåt automatiskt och inga förseningsavgifter uppbärs. Nätbiblioteket fungerar som normalt på adressen vaski.finna.fi

Servicepunkt Fiskari har öppet i Kaarina-talo vardagar kl. 9-16. I övrigt är Kaarina-talo stängt och utrymmena kan inte bokas tillsvidare. För att komma till servicepunkten, ring på dörrklockan eller boka en tid, tel. 02 588 4010. E-postadressen är palvelupiste@kaarina.fi. Servicepunkten i Pikis är stängd.

Ytterligare information: Ritva Nurminoro, chef för kultur- och bibliotekstjänster, tel. +358 50 373 2742.

Ungdomsgårdarna är tillsvidare stängda. Ungdomstjänstens läger och evenemang är inställda. Ytterligare information: Leena Miettinen, vik. chef för ungdomstjänster, tel. +358 50 511 4994.

Pågående kurser på vid stadens medborgarinstitut har avbrutits och kommande kurser ställs in för resten av våren. Kursavgifter återbetalas till deltagarna. Vid eventuella frågor, ber vi er kontakta via e-post, kansalaisopisto(a)kaarina.fi. Vänligen ange ert kontonummer och namnet på kursen som ni deltar i. Ytterligare information: Juha Nummelin, pllaneringslärare, tel. +358 50 314 6118.

Externa evenemangsarrangörer beviljas tillsvidare inte nya platsreservationer i stadens lokaler. Bokningar som gjorts tidigare annulleras.

Idrotts- och gröntjänster

All stadens idrottsverksamhet är inställd tillsvidare.

Evenemangen Lasten Lystikäs och Mini Lystikäs samt Erityislasten liikuntamaa har ställts in för hela våren.

Stadens simhallar, Vapari, Kuntokoulu Kaarina och gymet i Visiitti har stängt.

Alla stadens övriga idrottsanläggningar stängs fr.o.m. 18.3.

Ytterligare upplysningar

Teknisk chef Jyrki Haapasaari, tel. 040 507 0238

Chef för grönområden Ossi Vesalainen, tel. 050 373 2414

Möten i stadens förvaltningsorgan

Stadens olika förvaltningsorgan håller tillsvidare möten som planerat, i huvudsak på distans. Medlemmarna ska dock inte delta i möten om de är sjuka, och vid behov ska man kalla in ersättare. Också god handhygien är något som alla bör fästa specialuppmärksamhet vid. Seminarier, arbetsverkstäder och motsvarande tillställningar avsedda för förtroendevalda ställs in.

Ytterligare upplysningar:

Registratorskontoret

Post till registratorskontoret kan lämnas i Servicepunkt Fiskari.

Ytterligare upplysningar: förvaltningsdirektör Päivi Antola, tel. 050 5415 160

Byggnadsinspektion och miljövård

Byggnadsinspektions- och miljövårdskontoret har stängt kundmottagningen. Kunder betjänas per telefon och e-post, vardagar kl. 9-15.

Personalen jobbar på distans så alla program fungerar nödvändigtvis inte. Servicen kan därför vara begränsad.

Ta i första hand kontakt direkt till personalens telefon eller e-post. Som gemensam telefonväxel fungerar tel. 02 588 4816.

Begränsningar i servicen:

 • Endast de mest nödvändiga inspektionerna görs och inspektören håller ett större avstånd än vanligt.
 • Planeringsmöten och motsvarande hålls inte.
 • Inlämning av dokument: Skickas i första hand direkt till ifrågavarande persons e-post, i andra hand till adresserna rakennusvalvonta@kaarina.fi och ymparisto@kaarina.fi.

Dokument i pappersform, t.ex. lov- och specialritningar kan lämnas i S:t Karins stads postlåda (Oskarintalo, utanför B-trappan mot Pyhän Katariinan tie) eller genom brevinkastet i dörren till byggnadskontoret.

I nuläget är det inte möjligt att beställa dokument för påseende från arkivet.

Övrigt

Pontela har stängt.

Ytterligare upplysningar: förvaltningsdirektör Päivi Antola, tel. 050 5415 160


Ytterligare upplysningar:


Allmänna anvisningar:

Handhygien och hosta (THL) 

Allmänna frågor om coronaviruset (THL) 

 

Changes to the services of the City of Kaarina due to the coronavirus situation

(Updated on 31 March 2020 at 12:15)

The City of Kaarina is actively following the development of the coronavirus situation. We have already taken anticipatory measures to ensure the safety of our population. As of 18 March, the functions and facilities listed in the Government’s policy recommendations will be closed in Kaarina. Otherwise, our units will continue operating as usual for the time being. The information in this release will be updated as necessary.

We have advised all our units regarding the spread of coronavirus infections (COVID-19). We have informed our personnel about coronavirus and its transmission and reminded them of the importance of proper hand washing and coughing hygiene. In our social services, we follow the guidelines published by the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) for the prevention of infectious diseases.

The City of Kaarina has made preparations for coronavirus infections in collaboration with the Hospital District of Southwest Finland (VSSHP). For the purposes of preventing infections, families with children as well as students are advised for changes in day care services and school work. The employees of the City of Kaarina have also been given more specific instructions concerning travelling and remote working.

Social and health services

The following changes in the social and health services are intended to protect the elderly and those with underlying diseases.

Health services

 • To relieve the pressure on the Tyks Acute Clinic in Turku, the Health Care Centre of Kaarina has started taking evening appointments for emergencies until further notice. The appointment hours are from Monday to Thursday until 8 pm.
 • During weekends, limited appointments are available on Saturday and Sunday from 10 am to 2 pm.
  • Before you leave for the emergency clinic, please call 02 588 2600 for an appointment!
  • These evening and weekend appointments are NOT FOR SUSPECTED CORONA infections. Any such cases are directed to the Tyks Acute Clinic during evenings.
  • All patients with an infection are treated centrally at the infectious diseases clinic set up in the main Health Care Centre in central Kaarina. No patients with an infection are admitted to the health centres of Littoinen or Piikkiö.
 • Visits to the hospital ward of the Health Care Centre of Kaarina are restricted.
 • The service of the maternity and child health clinics has been curtailed:

  • Only expectant mothers and children under 12 months of age are given checkups. Checkups for older children have been postponed. All groups have been cancelled. Appointments already reserved will not be cancelled so far.

  • Open clinics have been closed until further notice. Routine checkups and immunizations by appointment only.

  • We try to minimize the number of visitors present at the same time in order to reduce the risk of transmission. For this reason the patients of the maternity and family planning clinics must arrive alone if possible at all, and children should be accompanied by one guardian only. The same instructions apply to school health care, speech and occupational therapy, as well as visits to psychologists. 

 • All non-urgent dental care at Kaarina Main Health Station, Littoinen Health Station and Piikkiö Health Station has been suspended until further notice. No new appointments are scheduled so far. Emergency dental at the Kaarina Main Health Station is open Mon-Fri between 8 am and 4 pm. You need to book a first-aid visit by calling tel. 02 588 2200. Please let us know if you have flu symptoms or if you have been exposed to someone who is ill with COVID19.

Services for the elderly

 • Palvelutori Eerikki has closed its customer service point. The telephone service is available Mon-Fri from 9 am to 1 pm, tel. 050 512 9150.
 • Visits to nursing homes for the elderly are prohibited. Rather than visiting, you can call your loved ones by phone.
 • For home care customers and where care is provided by family members, we recommend that relatives and friends contact the person in home care preferably by phone instead of visiting them.
 • The day activity units (Hovirinta, Tupasvilla and Värttinä) are closed until further notice.
 • For the time being, no new bookings are accepted for temporary care at a care unit (Visiitti, Tupasvilla and Kaarinakoti).
 • The gym at Visiitti is closed for the time being.
 • The operation of the Family Carer to Home service has been suspended.

Family and social services

 • The activity centre Tikli is closed for the time being.
 • We use remote working tools for customer and group meetings whenever possible.
 • To ensure the safety of all parties involved, we contact every customer in advance before meeting them at the office or their home.
 • Family café and other group meetings are suspended until further notice.
 • For information on the services for the disabled contact our hotline. The number 050 373 2857 is at your disposal from Mondays to Fridays from 9 am to 2pm.
 • Under the exceptional circumstances the helpline of the Services for Families with Children, tel. 050 373 2592, answers calls from Monday to Friday between 8.30 am and 3 pm.

More information

 • Medical director, Erkki Tuomaala, tel. 050 595 4003
 • Director of elderly services, Seija Sjöblom, tel. 050 373 2526
 • Director of family and social services, Emilia Heikkilä, tel. 050 373 2563
 • Director of social and health services, Mikko Pakarinen, tel. 050 512 9270

Early childhood and general education

Early childhood education and care; pre-primary education

Early childhood education and care units as well as the pre-primary education organised in connection with them will continue operating. This will ensure access to care for those children whose parents are employed in sectors critical to the functioning of society, thus enabling their parents to work. The recommendation is, however, that children be cared for at home, whenever possible.

Wilma and e-mail will be used as channels to provide the caregivers with further information.

Basic education; pre-primary education

School premises will be closed from 18 March to 13 May 2020, and contact teaching will be suspended. Instruction and guidance will be organised by using exceptional teaching arrangements. Schools will make any necessary decisions on special arrangements for each student separately.

As an exception, pre-primary education given at schools and contact teaching for students in grades 1 to 3. The recommendation is, however, that children and youth stay home whenever possible.

Further information will be provided via Wilma.

General upper secondary education

General upper secondary education will be arranged using distance learning, various digital learning environments and solutions and, where necessary, independent learning. Further instructions will be provided via Wilma.

The matriculation examination is proceeding with a condensed schedule as decided by the Matriculation Examination Board (YTL) and the Ministry of Education and Culture (OKM) on Friday, 13 March 2020.

Absence from day care or school after travelling abroad

Children and youth who return from abroad are instructed not to attend day care or school for 14 days after the return. Upon their return from abroad, the guardian shall contact the day care unit or the principal of the school to ensure that the unit or school can prepare for the situation. Travelling abroad also refers to cruises on passenger boats to foreign countries and Åland.

Events, class trips and school camps

All school camps, class trips, educational trips and similar events arranged by the early childhood education, basic education or general upper secondary education units of the City of Kaarina will be cancelled until further notice. No visitors are received to the units during the same period either.

Early childhood education as well as other educational units must avoid unnecessary gatherings in their daily work. Sports competitions, discos, parents’ evenings and other similar gatherings are cancelled for the time being.

Outdoor activities are recommended for physical education classes. Community swimming pool visits are suspended for the time being.

Stay away from day care or school when sick

If you fall ill, you must stay home and return to day care or school only when fully recovered. Proper hand washing and hygiene is very important.

Our health care services are under an extreme load and pressure. So, if you have respiratory symptoms but are otherwise in good condition, please do not call the help desks, but check for online information in the websites of the health care centre or the hospital district. If, however, your overall condition worsens, you should first contact the health care centre by phone.

Sports club Heiluri and play parks

The activities are suspended until further notice.

Information to parents

The schools will keep guardians informed via Wilma. Within early childhood education, information will be provided through the usual channels (Wilma, e-mail and phone).

More information

 • Principal of the particular educational unit (in matters related to your child’s school)
 • Manager of the particular early childhood education and care unit; family day care managers (in matters related to your child’s day care)
 • Head principal (acting), Emmi Virtanen, tel. 050 471 0874
 • Director of early childhood education and care, Päivi Kemppainen, tel. 050 373 2524
 • Director of education, Elina Heikkilä, tel. 050 373 2568

Leisure and cultural services

All exhibitions and public events organized by Cultural and Library Services have been cancelled through the end of May 2020. City’s cultural events will be postponed to autumn or arranged online whenever possible. 

All Library units are closed between March 18 and May 13, 2020. You can contact the Library employees by calling 02 588 440 (Mon-Fri from 9 till 4) or by email paakirjasto@kaarina.fi.  All due dates that fall on the closure have been extended and no fees will be charged during this time. The web library services at vaski.finna.fi are available as usual.

The service centre Fiskari in Kaarina-talo is open weekdays from 9 till 4. Otherwise the venue is closed to the public and no rooms in Kaarina-talo can be reserved until further notice. Please ring doorbell for entrance to the service centre, or book an appointment by calling 02 588 4010. The email address for service centre is palvelupiste@kaarina.fi. The citizen services point at Piikkiö Library is closed.

For further information please contact: Ritva Nurminoro, Director of Cultural and Library Services, tel. 050 373 2742. 

Youth facilities are closed for the time being. Any camps and events arranged by the youth services are cancelled.For more information, contact Director of youth services (acting), Leena Miettinen, tel. 050 511 4994.

All courses currently offered by the community college (kansalaisopisto) are suspended, and future courses are cancelled for the spring term. The course fees will be reimbursed to the participants. In this matter, please contact the community college by sending an e-mail to kansalaisopisto@kaarina.fi. In your message, include your account number and the name of the course you are attending. For more information, contact Coordinator Juha Nummelin, tel. 050 314 6118.

For the time being, no new bookings for the premises of the City of Kaarina will be made for events arranged by parties other than the City of Kaarina. Any bookings made earlier are cancelled.

Sports and outdoor services

All supervision services for sports and physical education and guided sessions are cancelled for the time being.

Children’s events (Lasten Lystikäs, Mini Lystikäs and Erityislasten liikuntamaat) will be cancelled for the entire spring.

All indoor sports facilities of the City of Kaarina are closed.

More information

 • Technical director, Jyrki Haapasaari, tel. 040 507 0238
 • Landscape manager, Ossi Vesalainen, tel. 050 373 2414

Administrative meetings

The meetings of the administrative bodies of the City of Kaarina will be held as planned for the time being. It is strongly advised that no one should attend a meeting when ill. If necessary, a substitute member should be invited to attend. Also, proper hand hygiene should be observed. Seminars, workshops and similar events intended for persons of trust will be cancelled.

More information

 • Director of administration, Päivi Antola, tel. 050 5415 160
 • Mayor Harri Virta, tel. 050 3732 400

Registrar office

Any mail in paper format addressed to the registrar office of the City of Kaarina should be delivered to the service centre Fiskari.

For more information, contact Director of administration, Päivi Antola, tel. 050 5415 160

Building supervision

The building supervision unit has restricted the access to their offices and provides services for only one customer at a time.

Other services

Pontela (the community centre in Piikkiö) is closed.

For more information, contact Director of administration, Päivi Antola, tel. 050 5415 160

Advice and information concerning coronavirus

General hygiene guidelines

Hand washing and coughing hygiene (THL)