Tarkenna hakua

Kaupungin rakennukset

Kaupungin rakennukset ovat Tilakeskuksen hoidossa.

Kaarinan kaupungin Tilakeskus huolehtii kaupungin omistamien rakennusten hallinnosta, kiinteistönhoidosta, kunnossapidosta, siivouksesta ja rakennuttamisesta sekä tilojen käyttäjien informoimisesta.


Tilakeskus myös hankkii kaikille hallintokunnille tarvittavat tilat ostamalla, vuokraamalla tai talonrakennuksen investointeina, kulloiseenkin tarpeeseen tarkoituksenmukaisimmalla ja edullisimmalla tavalla.