Tarkenna hakua

Jätteiden synnyn ehkäisy, uuudelleenkäyttö ja kierrätys

Jätteen syntymisen seurauksena on aina järjestettävä myös mm. jätteen lajitteluun keräykseen, kuljetukseen, hyödyntämiseen ja käsittelyyn liittyvät asiat. Tässä suhteessa syntyvä jäte muodostaa aina ongelman. Mitä suurempi on syntyvän jätteen määrä ja mitä vaarallisemmista jätteistä on kysymys, sitä suurempia ovat jätehuollon ongelmat.

Jätteistä aiheutuvat ongelmat voidaan kestävällä tavalla ratkaista ainoastaan vähentämällä syntyvän jätteen määrää. Jätelaki velvoittaakin meitä toimimaan kaikissa tilanteissa siten, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän.

Jätteen synnyn ehkäiseminen on jätelainsäädäntömme ja -politiikkamme ensisijainen tavoite. Jätteiden määrää vähentämällä voimme säästää energiaa ja luonnonvaroja sekä ehkäistä ennakolta jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvia monenlaisia haitallisia ympäristövaikutuksia. Turun seudun kuntien yhteisesti hyväksymät jätepoliittiset tavoitteet on kirjattu Turun seudun kuntien jätepoltiikkaan, joka löytyy tästä:

Jätepolitiikka

Omien kulutustottumustensa ja tarpeidensa syiden ja seurausten kriittinen arviointi on tärkeää. Jokainen voi vähentää tuottamansa jätteen määrää ensisijaisesti vähentämällä tavaroiden ja materiaalien kuluttamista. Samalla säästyy myös niiden valmistamisessa käytettävää energiaa ja muita luonnonvaroja.

Muita keinoja jäteongelman pienentämissä ovat kestävien ja korjattavien tuotteiden suosiminen, niiden säännöllinen huolto sekä oikeat käyttötottumukset, jotka kaikki pidentävät laitteiden ja tavaroiden käyttöikää. Uuden tavaran ostamisen sijaan kannattaakin vanhaa yrittää mahdollisuuksien mukaan korjata. Vanhoille tavaroille voi myös löytyä uutta käyttöä jossain muussa kuin sen alkuperäisessä käyttötarkoituksessa. 

Jäteongelmilta välttyy myös, kun ostamisen sijaan vuokraa tai lainaa puuttuvan tavaran.  Harvemmin tarvittavia tavaroita ja laitteita voi niiden käytön tehostamiseksi hankkia myös kimpassa esiemerkiksi ystävien tai naapureiden kanssa. Samalla säästyy rahaa. Yhtenä hyvänä keinona on hankkia tavaran sijaan niitä korvaavia palveluita, mikä usein työllistää ulkomaisen tavaran valmistajan sijaan esimerkiksi paikallista yrittäjää. Mahdollisuuksia on monia kunhan käyttää mielikuvitustaan.

Jätteen määrää voidaan välillisesti vähentää myös kierrättämällä ja uudelleenkäyttämällä käyttökelpoisia tavaroita ja materilaaleja sekä toimittamalla hyötyjätteet niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin, jolloin jätteiden sisältämä aine voidaan edelleen hyödyntää esimerkiksi teollisuuden raaka-aineena.

DSC01095.JPG 

Kirpputorilta voi tehdä todellisia löytöjä!

Itselle tarpeeton tavara saattaa hyvinkin olla jollekin muulle tarpeellinen. Käytöstä poistetut tai muuten itselle tarpeettomat tavarat kannttaakin toimittaa kaatopaikan sijaan kiertoon esimerkiksi kierrätyskeskusten, kirpputorien tai erilaisten myyjäisten tai keräystempausten kautta.