Tarkenna hakua

Koulurakentamisen johtoryhmän muistiot

Ajankohtaisin koulu- ja liikuntahallirakentamisen tilanne selviää Koulurakentamisen johtoryhmän muistioista

Lähivuosien poikkeuksellisen suuret talonrakennusinvestoinnit keskittyvät koulurakentamiseen. Johtavat viranhaltijat  kokoontuvat Koulurakentamisen johtoryhmä –nimen alla noin kerran kuukaudessa koordinoimaan sekä varmistamaan hankkeiden sujuva ja tarkoituksenmukainen eteneminen.

Päättävissä toimielimissä, kuntalaisten ja veronmaksajien keskuudessa kiinnostus, jopa huoli hankkeista ja niihin myönnettyjen varojen käytöstä on ymmärrettävästi ja syystäkin suurta, siksi tämä avoimuus.

Kaupungin toiminta on organisoitu palvelualueisiin:
- Sivistyspalveluihin kuuluu mm. koulu- ja päivähoitotoiminnan järjestäminen sekä kansalaisopisto.
- Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottavat oman alansa palvelut, kuten neuvola ja kouluterveyspalvelut.
- Kaupunkikehityspalvelut vastaavat mm. kaavoituksesta ja kaupungin maaomaisuuden hallinnasta
- Tekniset palvelut puolestaan mm. rakennuttaa, ylläpitää ja vuokraava kaupungin omat rakennukset toiminnan järjestäjille eli tilaajille, koulujen ja päiväkotien tapauksessa sivistyspalveluille.

Koulurakentamisen johtoryhmän jäsenet koostuvatkin pääosin em. palvelualueiden viranhaltijoista sekä kaupunginjohtajasta.