Tarkenna hakua

Poikkeamisluvat

Poikkeamisen hakeminen tulee olla aina perusteltua

Poikkeamislupa tai vähäinen poikkeaminen

Poikkeamislupa tarvitaan yleisimmin, kun poiketaan kaavamääräyksistä tai rakennetaan asema­kaavoittamattomalle ranta-alueelle. Hakemukset toimitetaan yhteispalvelupisteeseen tai rakennusvalvontaan. 

Poikkeamisluvan ratkaisee yleensä kaupunkikehityslautakunta. 

Vähäiset poikkeamiset eivät edellytä erillistä päätöskäsittelyä, vaan ne käsitellään rakennusluvan yhteydessä rakennustarkastajien päätöksin. Esimerkkinä näistä mainittakoon pieni rakennusalan rajan (1-2 m) tai rakennusoikeuden (<5%) ylittäminen.
Rakennustarkastajan päätöksellä ratkaistaan myös poikkeaminen oma­kotitalon rakentamisen yhteydessä asemakaavamääräyksistä tai rakentamistapaohjeista. 
 
Erillinen poikkeamispäätös tehdään tällöin saman aikaisesti rakennuslupapäätöksen kanssa. Poikkeamiset tulee olla aina erittäin hyvin perusteltuja.

Edellyttääkö minun hankkeeni poikkeamislupaa?
Toimita rakennusvalvontaan tai kaavoitukseen sähköpostitse tai postitse karttaote, johon olet merkinnyt kohteen sijainnin sekä selvitä lyhyesti hankkeesi ja sen laajuus (pinta-ala). Palautteena kerromme sinulle, mitä lupia juuri sinun hankkeesi edellyttää.

Poikkeamisluvan hakeminen, aineisto

Poikkeamislupaan liitettävät asiakirjat:
Hakemuslomake. Hakemuslomake sisältää täyttöohjeet, joita on noudatettava. Hakemuslomakkeen huolellinen täyttäminen joudattaa käsittelyä.
Kartat. Kartta-aineisto tilataan kiinteistö- ja paikkatietopalveluiden karttakopioinnista; kartat poikkeamislupaa varten. Yleensä kannattaa tilata heti kartat rakennuslupaa varten. Poikkeamislupahakemukseen voi liittää karttasarjasta kopiot. Alku­peräiset kartat liitetään vasta rakennuslupahakemukseen. Kopiokarttasarjan tulee sisältää vähintään pohjakartan otteen ja kaavaotteen.
Selvitys omistusoikeudesta. Lupaa hakee kiinteistön omistaja. Hakemukseen tulee liittää lain­huutotodistus, kauppakirjan tai perunkirjan kopio tai muu omistusoikeuden osoittava asiakirja.
Asemapiirros, 3 kpl. Pätevän suunnittelijan laatima asemapiirustus.
Naapureiden kuuleminen. Rakennuspaikan naapurustolle esitetään valmis hakemus, asemapiirros ja mahdolliset julkisivuluonnokset. Naapurit allekirjoittavat kuulemislomakkeen. Naapu­reilla on mahdollisuus kirjata lomakkeeseen myös mahdolliset huomautuksensa rakennus­hankkeen johdosta. Naapureita ovat myös kulmittain olevat rajanaapurit; tien tai kadun, kapean puiston tai vesistön vastapuolella olevat kiinteistöt. Mikäli kysymyksessä on vähäiseen poikkeamiseen liittyvä naapurin kuuleminen; suoritetaan se tavanomaisella lomakkeella ja siihen kirjattuin lisätietotekstein (esim. vähäinen poikkeaminen rakennusalan rajasta).

Lomakkeita saa Kaarinan kaupungin yhteispalvelupisteistä, rakennusvalvontatoimistosta tai kaupungin www-sivuilta.

Hakemuksen jättäminen ja luvan käsittely


Hakemus liitteineen toimitetaan yhteispalvelupisteeseen tai rakennusvalvontatoimistoon.

Käsittely, käsittelyajat
Vähäiset poikkeamiset eivät edellytä erillistä poikkeamispäätöskäsittelyä, vaan ne käsitellään rakennusluvan yhteydessä rakennustarkastajien päätöksin. Esimerkkinä näistä mainittakoon pieni rakennusalan rajan (1-2 m) tai rakennusoikeuden (<5%) ylittäminen.

Poikkeamisluvan ratkaisee johtava rakennustarkastaja, kun  oma­kotitalon rakentamisen yhteydessä poiketaan asemakaavamääräyksistä tai rakentamistapaohjeista (ei kuitenkaan rakennusoikeudesta tai tontin käyttötarkoituksesta). Erillinen poikkeamispäätös tehdään saman aikaisesti rakennuslupapäätöskäsittelyn kanssa.

Muut poikkeamispäätökset ratkaisee kaupunkikehityslautakunta. Valmistelijana toimii toimistoarkkitehti Eveliina Eteläkoski ja esittelijänä kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki. Lupien käsittelyaika on noin kaksi kuukautta.

Maksut
Kaarinan kaupungin ratkaisemien poikkemispäätösten maksut
- vähäinen poikkeamispäätös 150 €/poikkeaminen
- vähäinen poikkeamispäätös rakennusoikeudesta 300-600 €
- poikkeamispäätös 600 €/päätös. Kielteisestä päätöksestä peritään 230 €

Muutoksen haku
Päätös toimitetaan julkipanon jälkeen hakijan osoittamaan postiosoitteeseen muutoksenhakuohjeineen.

Rakennusluvan hakeminen
Rakennuslupaa on mahdollista hakea samanaikaisesti poikkeamisluvan hakemisen yhteydessä.

Kaupunkikehityslautakunnan myöntämä poikkeamislupapäätös tulee olla lainvoimainen ennen kuin rakennuslupaa voidaan käsitellä. 
Lainvoimaisuusmerkintä alkuperäiseen lupapäätösasiakirjaan haetaan hakijan toimesta Turun hallinto-oikeuden kirjaamosta ja toimitetaan rakennusluvan liiteaineistoksi. Lainvoimaisuusmerkintä on saatavissa aikaisintaan 30 pv kuluttua lupapäätöksen antopäivästä.


Lisätietoja


Lomakkeet


Yhteystiedot

Rakennusvalvonta
Kaupunkikehityspalvelut
Puntarikatu 3
20780 Kaarina
(02) 588 4000

Karttalinkki


Johtava rakennustarkastaja
Latokylä Jukka
050 373 2698

Rakennusvalvonnan kaikki yhteystiedot >>

Kaavoitus
Kaupunkikehityspalvelut
Oskarinkatu 4
20780 Kaarina
(02) 588 4000
+358 2 243 4066

Karttalinkki


Kaupunginarkkitehti
Aromäki Pasi
(02) 588 4805
050 373 2440

Kartat:

Toimistosihteeri
Wahlberg Teija
(02) 588 4843

Yhteispalvelupisteet >>


Turun hallinto-oikeus, p. vaihde 010 36 42400, p. 0100 86 355, PL 32, 20101 Turku (posti),Sairashuoneenkatu 2-4 (käyntiosoite), turku.hao(at)oikeus.fi