Tarkenna hakua

Toimenpideluvat ja -ilmoitukset

Rakennusluvan sijasta toimenpidelupa tai -ilmoitus edellytetään Kaarinan rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Toimenpidelupa tarvitaan mm.

  • Maalämpöjärjestelmän rakentamiseen asemakaava-alueella
  • Julkisivun huomattavaa muuttamista varten, kattomuodon muuttaminen
  • Muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman, kanavan, aallonmurtajan tai vastaavan rakentamiseen
  • Erillislaitteen, kuten suurehko antennin pystyttämiseen
  • Terassin kattaminen
  • Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen

Toimenpideluvassa edellytetään samat asiakirjat kuin rakennusluvassakin.

Lomakkeita saa yhteispalvelupisteestä, rakennusvalvontatoimistosta tai rakennusvalvonnan sivuilta kohdasta lomakkeet.