Tarkenna hakua

Ilmoitus kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävästä kaivutyöstä

Voit ilmoittaa kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä kaivutöistä sähköisesti tällä lomakkeella tai paperiversiona kaupungin yhteispalvelupisteissä.

Mikäli kyseessä on korjaustoimenpide tai olemassa olevaan putkeen vetoa, sijoituspaikkalupaa ei tarvita. Kirjoita näissä tapauksissa kohtaan 3. Hyväksytyn sijoituspaikkaluvan numero, että kyseessä on korjaus/olemassa oleva putki.

Täytä alla olevan lomakkeen kentät ja paina sen jälkeen Lähetä-nappulaa. Tähdellä merkityt kohdat tulee täyttää.

* tähdellä merkityt kohdat tulee täyttää.

1. Työstä vastaava (hakija) Mikäli useampia työstä vastaavia, tiedot voi merkitä kohtaan 6.

2. Työn suorittaja (urakoitsija)

3. Työkohde


alle 60 m² 60-120 m² 120-240m²
yli 240m², ala:

4. Kaivutyön tarkoitus


sähkökaapeli telekaapeli kaukolämpöjohto vesijohto hulevesiviemäri jätevesiviemäri
muu, mikä:

uusi putki tai johto liitos putkeen korjaus uusi laite tai rakennelma liitos kaivoon
muu, mikä:

5. Liitteet (Hakemisohjeissa mainitut liitteet)


suunnitelmakartta suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä johtokarttaote
muu, mikä:
Yksittäisen tiedoston maksimikoko on 5 megatavua.
Huomaa, että viestin lähetys liitteineen voi kestää useita minuutteja riippuen internet-yhteytesi nopeudesta ja liitteiden koosta.
Lisää tiedostot tähän:

6. Lisätiedot

7. Huom! Laskutusjakson lopetuspäivämäärä on sama kuin päättymisilmoituksen saapumispäivämäärä.