Tarkenna hakua

Kaduilla ja puistoissa tehtävät kaivutyöt

Kun kadulla, puistossa tai muulla yleisellä alueella suoritetaan maankaivu-, täyttämis- ja kadunpäällystystöitä, työstä vastaavan on tehtävä tarvittavat ilmoitukset kaupungin Infrapalveluille.

Uuden johdon, laitteen tai rakennelman sijoittamiseen on ensin saatava kaupungilta sijoituspaikkalupa.

Työtä suorittavalla pitää olla katu-urakoitsijaoikeudet.

Kaivutyön alkaessa tehdään kaivuilmoitus. Ilmoitukseen liitetään suunnitelma väliaikaisista liikennejärjestelyistä sekä kartta kaivukohteesta.

Kun kaivutyö on valmis, tehdään päättymisilmoitus, joka katkaisee kaivumaksun laskutusjakson.

Kaivumaksu


Kaivumaksu koostuu tarkastus- ja valvontamaksusta sekä alueen käyttömaksusta. Lasku osoitetaan työn suorittajalle. 

Alueen käyttömaksun perusteena on aika, alueen laajuus ja alueen keskeisyys (katso maksuluokkakartta).

Kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen maksuista 22.9.2008 (§ 111).


Lisätietoja kaduilla ja puistoissa tehtävistä kaivutöistä antaa tiemestari Kari Ketola p. 050 373 2431 (etunimi.sukunimi@kaarina.fi).