Tarkenna hakua

Uudisrakentaminen edellyttää rakennuslupaa

Rakentamiseen tarvitaan eri tasoisia lupia mm. rakentamisen laajuudesta riippuen.

Rakennuslupa tarvitaan myös korjaus- ja muutostöihin, jotka ovat verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen (esimerkiksi kylmän kuistin tai varaston muutos lämpimäksi tilaksi). Peruskorjauksen osalta sen luonne ja laajuus ratkaisevat toimenpiteen luvanvaraisuuden. 

Myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa (esimerkiksi vaatehuoneen muutos saunatilaksi). Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen tai kun asuntoa aletaan käyttää toimistona tai päinvastoin.

Alla olevaan luetteloon on kirjattu tyypillisiä asiakirjoja, joita tarvitaan rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

 • selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta (esim. lainhuutotodistus, jäljennös kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta 1 kpl)
 • kaupparekisteriote tai muu nimenkirjoitusoikeusselvitys tarvitaan kun hakijana yhtiö (1 kpl)
 • kaava- ja karttaotteet (enint. 6 kk vanha) toimistovirkailija Teija Wahlberg
 • pääpiirustukset 2 sarjana (yhteen sarjaan seläkkeet ja värimallit)
 • väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitukset RH1, RH2
 • naapureiden kuuleminen ja tiedottaminen naapureille
 • selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä perustamistavasta
 • energiaselvitys, joka sisältää myös energiatodistuksen ja lämpöhäviölaskelmat
 • erillinen selvitys suunnittelijan/suunnittelijoiden kelpoisuudesta
  (1 kpl)

Rakennuslupahakemuksen ja liiteasiakirjojen jättäminen samanaikaisesti jouduttaa hakemuksen käsittelyä.

Suunnitelmat on hyvä esitellä rakennustarkastajalle jo luonnosvaiheessa eli ennen rakennusluvan jättämistä. Tällöin voidaan etukäteen myös täsmentää hakemukseen tarvittavat liitteet.

Rakennuslupa-asiat ratkaisee johtava rakennustarkastaja viranhaltijapäätöksin kerran viikossa.

Lupapäätös ja asiakirjat toimitetaan postitse hakijalle.