Tarkenna hakua

Ilmoitus vesilaitokselle

Vesihuollon palvelujen turvaamiseksi pitää kiinteistön huolehtia liittyjätietojen ylläpitämisestä

Kiinteistön luovutuksen

yhteydessä tulee vanhan liittyjän tehdä sopimuksen siirtoilmoitus, jolla kiinteistön vesihuoltoliittymät siirretään uudelle liittyjälle (eli omistajalle).

Lomakkeessa ilmoitetaan vesimittarin lukema luovutushetkellä, vanhan liittyjän uudet yhteystiedot loppulaskua tai ennakkomaksun palautusta varten sekä uuden liittyjän tiedot.

Ilmoituksen allekirjoittaa vanha liittyjä ja siirtoilmoitus toimitetaan vesihuoltolaitokselle. 

Kiinteistön liittämiseksi

yleiseen vesihuoltoverkkoon tulee liittyjän toimittaa vesihuoltolaitokselle hakemus, jonka pohjalta käynnistetään liittymissopimuksen valmistelu. Lomake palautetaan vesihuoltolaitokselle.

Käyttösopimuksen

laskutusta varten voi vuokralainen tehdä laitoksen kanssa saatuaan kiinteistön omistajalta siihen kirjallisen suostumuksen. Suostumuslomake ja hakemuslomake, johon on merkitty hakemuksen koskevan käyttöä, toimitetaan vesihuoltolaitokselle.

Ohessa on linkit, joista lomakkeet aukeavat pdf-tiedostoina.