Tarkenna hakua

Metsät

Kaarinan kaupungilla on hoidossaan noin 1200 hehtaaria metsää. Kaarinassa metsät jaetaan käyttötarkoituksensa ja sijaintinsa perusteella talous- ja taajamametsiin.

Talousmetsien tärkein tavoite on puuntuotannon sekä puuston terveyden ja elinvoimaisuuden turvaaminen. Puuston kunnon ja laadun lisäksi tavoitteena on myös monimuotoisuuden ja maisema-arvojen vaaliminen. Talousmetsät sijaitsevat pääasiassa kaava-alueiden ulkopuolella.

Taajamametsien tärkein ominaisuus on sen soveltuminen virkistyskäyttöön. Tavoitteen saavuttamiseksi taajamametsissä korostetaankin erityisesti turvallisuutta ja luonnon monimuotoisuutta sekä kasvillisuuden ja eliöstön elinvoimaisuutta. Taajametsät sijaitsevat asemakaava-alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä.


Viheraluemestari

Tiina Ranki

puhelin 050 5415175