Tarkenna hakua

Ajankohtaiset metsänhoitokohteet

Kaarinan Ympäristöpalveluiden Viheralueet-yksikkö tiedottaa merkittävistä taajamametsien ja talousmetsien hoitokohteista tällä sivulla. Teemme myös pienempiä puunkaatotöitä eri puolilla kaupunkia. 

Taajamametsät 2018:

KURKISUO

Kurkisuo.jpgHoitotoimenpiteet:

Nosturipuiston 1 ja Korsuvuorenpuisto 2 ja 3 tiheiköt hoidetaan virkistysalueluokituksensa mukaisesti lähimetsiksi eli paikoitellen avataan tiheää pienpuustoa kulkuväyliä varten. Melusuojavaikutus pyritään säästämään, tavoitteena kerroksellisuus ja puulajien vaihtelu. Kolohaavat ja niiden viereiset kuuset säästetään, samoin tammet. Tammien ympärille avataan valoa.

Korsuvuorenpuisto 1 tehdään virkistysreitin avaaminen ja kevyttä harvennusta, jonka tavoitteena puuston kerroksellisuus ja vaihtelevuus, yksityiskohdat ja elämyksellisyys, näkö- ja melusuoja.

Toimenpideaika:

 2018-2019

HÄRKHAKA

Härkhaka.jpgHoitotoimenpiteet:

Pohjoinen metsäsaareke: Tammilehdon luonnonhoitotyöt, jossa poistetaan taimikkoa ja vadelmapensasta sekä nuorempaa puustoa tammen ja muiden jalopuiden menestymistä turvaamaan. Kolopuut ja marjovat pihlajat ja muut pensaat jätetään. Myös isoja kuusia tullaan poistamaan.

Hantuntien reunan tiheään puustoon avataan virkistyspolku metsään.

Metsäalueelle avataan uusia polkuja ja samalla polkuja haittaavaa kasvillisuutta poistetaan.

Toimenpideaika:

Helmi-maaliskuu ja joulukuu 2018

HAKAMÄKI

Hakamäki.jpgHoitotoimenpiteet:

Asuintalojen lähistöltä harvennetaan varttuneita kuusia turvallisuussyistä. Polkujen lähistöltä otetaan mahdolliset konkelot alas. Kalliomänniköt ovat hyviä sellaisenaan eikä niissä tehdä mitään toimenpiteitä. Viherkaistoja talojen välissä voidaan avata selkeämmiksi kulkureiteiksi.

Toimenpideaika:

Helmi-maaliskuu 2018

IHASVUORI

Ihasvuori.jpgHoitotoimenpiteet:

Mäen päällä on laikuittain monipuolista silikaattiketokasvillisuutta, myös arkeofyyttejä (sikoangervo ym.). Kallioketo on kasvamassa umpeen. Avoimuuden lisäämiseksi raivataan männyntaimia ja vadelmapensaat. Varttuneiden tammien ympärille voi tehdä tilaa. Kolopuut ja lahopuu säästetään. Raivausjäte ja risut kuljetetaan pois. Hoitotöiden yhteydessä voidaan jättää tuoretta maalahopuuta metsään monimuotoisuutta turvaamaan.

Pienpuuston raivaustyö viimeistellään. Kohteelle jätetään monimuotoinen ilme ja puulajivalikoima, tiheikköjä ja marjovia puita ja pensaita sekä kolopuut ja linnunpöntöt. Raivausjätteet viedään kohteelta pois.

Ihasvuoren luoteiskulmassa vadelmapensaikko on tiheää ja lehtoalueella vesakkoa voi joutua tulevina vuosina valikoiden harventamaan laajemminkin.

Toimenpideaika:

Maaliskuu 2018

Talousmetsät 2018:

Talvelle 2018 ei Kaarinan kaupungin talousmetsissä tehdä metsänhoitotöitä.

Pienemmät puunkaadot 2018:

Kohteita on ympäri Kaarinaa noin 45 kpl. Kohteiden työt tehdään vuoden 2018 aikana. Kesäaikana (touko-heinäkuu) töitä ei lintujen pesinnän vuoksi tehdä.


Lisätiedot:

Viheraluemestari

Tiina Ranki

puhelin 050 5415175