Tarkenna hakua

Maksut

Rakennusvalvonnan maksut määräytyvät kaupunginhallituksen hyväksymän taksan mukaisesti. Taksa on astunut voimaan 17.6.2015.  Rakennusvalvontaan liittyvät maksut löytyvät taksan osista C ja B. Taksa aukeaa sivun oikean reunan linkistä.

Rakennuslupamaksut laskutetaan lupapäätöspostituksen yhteydessä. Rakennuslupamaksut koostuvat useammasta eri maksuperusteesta, sisältäen kaikki rakennusvalvonnan suorittamat katselmukset ja 17.6.2015 alkaen jätettyjen lupien rakennuspaikan vähimmäismittaus-maksut.

Mittauspalvelut laskuttaa tämän lisäksi laajemmat rakennushankkee-seen liittyvät merkitsemis- ja sijaintikatselmusmaksut jotka eivät sisälly rakennusvalvonnan vähimmäismittausmaksuihin.

16.6.2015 mennessä jätettyjen lupien osalta mittauspalvelut laskuttaa tekemänsä merkinnät ja katselmukset kokonaisuudessaan.

Mittausmaksujen määrä vaihtelee mm. hankkeen monimuotoisuudesta johtuen. Esimerkkilaskelmissa on käytetty vähimmäismittausmaksuja.

Esimerkki Pientalo 150 m
   -perusmaksu 400 € 
   -maksu kokonaisalan mukaan 150 m2 x 4,50 €/m
   -mittausmaksut (merkitseminen+sijainti) 400 € 
   Maksut yhteensä:
   Lupamaksu 1075 € + mittausmaksu 400 € 

   Erillinen talousrakennus (40 m) samanaikaisesti pientalon 
   rakentamisen yhteydessä, lisämaksua edelliseen; 
   Lupamaksu 250 + mittausmaksu 250 = yht 500 € 

Esimerkki Talousrakennus 40 m
   -perusmaksu 250 € 
   -maksu kokonaisalan mukaan 40 m2 x 2 €/m
   -mittausmaksut (merkitseminen+sijainti) 400 € 
   Maksut yhteensä:
   Lupamaksu 330 € + mittausmaksu 400 € = yht 730 €

Maksuihin liittyvät
   -tiedustelut  rakennusvalvonta@kaarina.fi 
   -oikaisut      jukka.latokyla@kaarina.fi